259-0632018

תחנת שאיבה טובא זנגריה (ג/24211)

מטרת התוכנית


הסדרת ייעודי קרקע עבור תחנת שאיבה ראשית לביוב עבור טובא זנגריה, והסדרת דרך גישה אליה.

עיקרי הוראותיה


1. הגדרת ייעוד קרקע של מתקנים הנדסיים עבור תחנת השאיבה .
2. הסדרת דרך גישה לתחנה.
3. קביעת שימושים, זכויות והוראות בניה.
4. קביעת תנאים למתן היתר בניה.

דברי הסבר


התכנית מיועדת להסדרת השימוש בקרקע למטרת בנית תחנת שאיבה לביוב. התחנה אמורה לתת מענה ממזרח לישוב טובה זנגריה , התחנה תהיה תחנה ראשית של הישוב וממנה מזרימים השפכים למאגר צחר של תאגיד פלג הגליל.

מקום התוכנית


ממזרח כפר טובא

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הוראות התכנית - מאושרות הורדה
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום תשריט התכנית - מאושר הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום מצב מאושר הורדה
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
בינוי הורדה
מצב מאושר הורדה
נספח/ הוראות בינוי נספח בינוי הורדה
נספח נוף נספח נופי סביבתי הורדה
נספח נוף נספח נופי - חתכים מצב מוצע הורדה
נספח נוף נספח נופי - תכנית מצב מוצע הורדה
נספח נוף נספח נופי - תכנית מצב קיים הורדה
נספח נוף נספח נופי - חתכים מצב קיים הורדה
מסמכים חתומים
תדפיס הוראות התכנית חתום להפקדה הורדה
סביבה ונוף חתום להפקדה הורדה
מצב מאושר חתום להפקדה הורדה
סביבה ונוף חתכים- מצב קיים-חתום להפקדה הורדה
סביבה ונוף חתכים - מצב מוצע-חתום להפקדה הורדה
סביבה ונוף תכנית - מצב מוצע-חתום להפקדה הורדה
סביבה ונוף תכנית מצב קיים-חתום להפקדה הורדה
בינוי חתום להפקדה הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
מסמכים
פרוטוקול / החלטות החלטת הועדה המקומית מיום 27.5.2018 הורדה
תצהיר שינויים בין גרסאות תצהיר בעל מקצוע שהשתתף בעריכת נספח לתכנית הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
הפקת מסמך בדבר העברת התכנית המאושרת למשרדי הוועדה המקומית 05/02/2020 15 9
התכנית נדחתה 05/02/2020 15 9
פרסום לאישור בעיתונים 27/07/2019 תאריך פרסום בעיתון: 19/07/2019. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 19/07/2019. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 27/07/2019. עיתון: ישראל היום. 15 9
פרסום לאישור ברשומות 21/07/2019 תאריך פרסום: 21/07/2019. מס' ילקוט פרסומים: 8349. עמוד: 13062. שנה עברית: התשעט . 15 9 צפייה
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 21/07/2019 15 9
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 16/07/2019 15 9
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 09/07/2019 15 9
לא הוגשו התנגדויות 18/03/2019 13 8
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 01/02/2019 13 8
פרסום להפקדה בעיתונים 18/01/2019 תאריך פרסום בעיתון: 17/01/2019. עיתון: ישראל היום. תאריך פרסום בעיתון: 18/01/2018. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 18/01/2019. עיתון: כל אל ערב. 13 8
פרסום להפקדה ברשומות 31/12/2018 תאריך פרסום: 31/12/2018. מס' ילקוט פרסומים: 8058. עמוד: 4817. שנה עברית: התשעט . 13 8 צפייה
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 27/12/2018 13 8
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 24/12/2018 13 8
החלטה בדיון בוולק"ח 05/12/2018 12 7
החלטה בדיון בהפקדה 18/06/2018 6 4
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 08/05/2018 4 3
קבלת תכנית 09/04/2018 4 3

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 34 תכנית מתאר ארצית למשק המים (ביוב) כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 35/ 1 תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה לפיתוח ולשימור - שינוי מס' 1 כפיפות צפייה
תוכנית תממ/ 2/ 35 תכנית מתאר מחוזית חלקית - מחוז הצפון - שינוי מס' 35 - הרחבת טובא-זנגריה כפיפות צפייה
תוכנית תממ/ 2/ 9 תכנית מתאר למחוז צפון-שינוי מס' 9 כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 12815 תוכנית מתאר לטובא זנגריה החלפה צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 259-0838334 תחנת שאיבה טובא זנגריה (ג/24211) החלפה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
650 ועדה ארצית - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים (ולקחש"פ) 03/12/2018
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
650 ועדה ארצית - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים (ולקחש"פ) 03/12/2018
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
646 ועדה ארצית - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים (ולקחש"פ) 03/09/2018
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
646 ועדה ארצית - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים (ולקחש"פ) 03/09/2018
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
395 ועדה ארצית - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולקחש''פ 06/08/2018
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
395 ועדה ארצית - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולקחש''פ 06/08/2018
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2018009 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל 18/06/2018
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2018009 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל 18/06/2018
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2018009 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל 18/06/2018
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2018009 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל 18/06/2018
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2018009 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל 18/06/2018
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2018009 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל 18/06/2018
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2018009 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל 18/06/2018
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2018009 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל 18/06/2018
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2018009 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל 18/06/2018
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2018009 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל 18/06/2018
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2018007 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדה מקצועית לביוב בהתאם לתמא/ 34 05/06/2018
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 11/07/2019 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 25/12/2018 הורדה