251-0648154

הסדרת שטח למבנים ומוסדות ציבור באום אלגנם

מטרת התוכנית


הסדרת הבינוי הקיים ושינוי ייעוד קרקע למבנה ציבור ושירותי דת

עיקרי הוראותיה


שינוי יעוד מדרך מאושרת למבנים ומוסדות ציבור
שינוי יעוד ממרכז אזרחי למבנים ומוסדות ציבור
שינוי יעוד ממגורים לדרך מוצעת
קביעת הוראות וזכויות בנייה

דברי הסבר


תכנית זו באה להסדיר תוואי דרך לפי המצב הקיים בשטח באום אלג'נם.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מבני ציבור (מ"ר) 2,538 מ"ר +1,998 מ"ר +540 מ"ר
מגורים (יח"ד) יח"ד +1 יח"ד -1 יח"ד
מגורים (מ"ר) מ"ר +414 מ"ר -414 מ"ר

מקום התוכנית


מרכז הישוב אום אלג'נם

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום תשריט התכנית הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום תשריט התכנית_2 הורדה
מסמכים חתומים
תדפיס הוראות התכנית חתום להפקדה הורדה
חניה נספח חנייה-חתום להפקדה הורדה
מצב מאושר תשריט מצב מאושר-חתום להפקדה הורדה
נספחים
נספח/ הוראות דרכים נספח דרכים הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
הפקת מסמך בדבר העברת התכנית המאושרת למשרדי הוועדה המקומית 22/01/2020 10 8
פרסום לאישור בעיתונים 27/12/2019 תאריך פרסום בעיתון: 24/12/2019. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 27/12/2019. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 27/12/2019. עיתון: כל אל ערב. 10 8
פרסום לאישור ברשומות 19/12/2019 תאריך פרסום: 19/12/2019. מס' ילקוט פרסומים: 8588. עמוד: 2351. שנה עברית: התשף . 10 8 צפייה
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 19/12/2019 10 8
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 18/12/2019 10 8
לא הוגשו התנגדויות 26/09/2019 10 8
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 01/08/2019 10 8
פרסום להפקדה בעיתונים 26/07/2019 תאריך פרסום בעיתון: 25/07/2019. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 26/07/2019. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 26/07/2019. עיתון: כל אל ערב. 10 8
פרסום להפקדה ברשומות 14/07/2019 תאריך פרסום: 14/07/2019. מס' ילקוט פרסומים: 8340. עמוד: 12799. שנה עברית: התשעט . 10 8 צפייה
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 10/07/2019 10 8
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 30/06/2019 10 8
החלטה בדיון בהפקדה 18/03/2019 9 7
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 13/01/2019 5 4
קבלת תכנית 15/08/2018 3 2

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 1281 בחירת צונים (אום אל ג'נם) שינוי
תוכנית ג/ 15656 תוכנית מתאר שבלי - אום אל-גנם שינוי צפייה
תוכנית ג/ 7680 שנוי לתקנון, אום אל ג'נם שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2019005 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 18/03/2019
פרוטוקול הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019005 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 18/03/2019
פרוטוקול הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 18/12/2019 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 07/07/2019 הורדה