ג/ 7680

שנוי לתקנון, אום אל ג'נם

מטרת התוכנית


לקבוע הנחיות ותנאים לפיתוח ולבניה של יעודי השטחים בתחום התכנית.
להגדיל את אחוזי הבניה ומספר הקומות.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


ישוב: אם אל-גנם

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 20/11/2009 תאריך פרסום בעיתון: 19/11/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 20/11/2009. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 20/11/2009. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות 17/06/2009 תאריך פרסום: 17/06/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5965. עמוד: 4419. שנה עברית: התשסט . צפייה
אישור התכנית ע"י שר האוצר-התכנית אושרה 27/06/1994
החלטה בדיון באישור תכנית 28/04/1994
פרסום להפקדה ברשומות 17/12/1992 תאריך פרסום: 17/12/1992. מס' ילקוט פרסומים: 4066. עמוד: 641. שנה עברית: התשנג . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 16/11/1992 תאריך פרסום בעיתון: 16/11/1992.
החלטה בדיון בהפקדה 02/09/1992
קבלת תכנית 22/03/1992

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 1281 בחירת צונים (אום אל ג'נם) שינוי

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 251-0859025 שנוי לתקנון, אום אל ג'נם החלפה
תוכנית ג/ 9740 שנוי לתקנון, אום אל ג'נם שינוי צפייה
תוכנית גנ/ 17480 שנוי לתקנון, אום אל ג'נם שינוי צפייה
תוכנית 251-0648154 שנוי לתקנון, אום אל ג'נם שינוי
תוכנית ג/ 15656 שנוי לתקנון, אום אל ג'נם שינוי
תוכנית 251-0236539 שנוי לתקנון, אום אל ג'נם כפיפות
תוכנית גמ/ מק/ 7680/ 394 שנוי לתקנון, אום אל ג'נם כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 20827 שנוי לתקנון, אום אל ג'נם כפיפות צפייה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 18/05/2009 הורדה