גמ/ מק/ 7680/ 394

שינוי קו בניין בית פרטי-אום אל ג'נם

מטרת התוכנית


מטרת התכנית היא שינוי בקו בניין צידי הקבוע בתכנית ג/ 7680 על פי סעיף 62א(א)4.

עיקרי הוראותיה


1. התכנית משנה את קו הבניין הנוכחי ומשנה אותו מקו בניין צדדי במרווח 3 מ' לקו בנייה 0. לפי המסומן בתשריט הרצוף בתקנון זה, בקומת קרקע בלבד.
2. התכנית קובעת הוראות בנייה בנוגע לחזית בנייה שמשיקה לנתיב הולכי הרגל (שצמוד לקו בניה 0).

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום להפקדה ברשומות 06/09/2012 תאריך פרסום: 06/09/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6469. עמוד: 6276. שנה עברית: התשעב . צפייה
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 12/08/2012

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 1281 בחירת צונים (אום אל ג'נם) כפיפות
תוכנית ג/ 7680 שנוי לתקנון, אום אל ג'נם כפיפות צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2012009 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון 12/08/2012
פרוטוקול הורדה