ג/ 9740

שינוי יעוד מחקלאי למגורים ודרך, שינוי למתאר, אום אל גנם.

מטרת התוכנית


שינוי נקודתי לשטח מאזור חקלאי לאזור מגורים ולדרך.

עיקרי הוראותיה


נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 8 יח"ד +8 יח"ד יח"ד

מקום התוכנית


ישוב: אם אל-גנם

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 27/10/1998 תאריך פרסום: 27/10/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4691. עמוד: 266. שנה עברית: התשנט . צפייה
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 22/07/1998
החלטה בדיון באישור תכנית 06/05/1998
פרסום להפקדה בעיתונים 13/02/1998 תאריך פרסום בעיתון: 13/02/1998.
פרסום להפקדה ברשומות 12/02/1998 תאריך פרסום: 12/02/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4617. עמוד: 2278. שנה עברית: התשנח . צפייה
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה 15/01/1998
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 15/01/1998
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו 15/01/1998
החלטה בדיון בהפקדה 19/06/1997
קבלת תכנית 03/02/1997

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 1281 בחירת צונים (אום אל ג'נם) שינוי
תוכנית ג/ 7680 שנוי לתקנון, אום אל ג'נם שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 15656 שינוי יעוד מחקלאי למגורים ודרך, שינוי למתאר, אום אל גנם. ללא שינוי