מנ/ מק/ 3208

הרחבת שביל ושינוי קו בנין, פסוטה

מטרת התוכנית


הרחבת דרך - שביל
הרחבת השביל הקיים מ- 2 מטר ל- 3.5. מטר - 4.5. לפי תשריט מצורף.
שינוי בקווי בנין לפי תשריט מצורף.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 20/01/2020
עיון שר האוצר-התכנית טעונה אישור השר 26/04/2009

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 1346 מתאר כפר פסוטה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 413 תחום הבניה -פסוטה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 5887 תקון דרכים בהתאם למצב הקיים -פסוטה שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2009005 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון 26/04/2009
פרוטוקול הורדה