356-0635110

שינוי תוואי שביל מאושר בגבול תוכנית עד/155 בעוספיא

מטרת התוכנית


תכנית זו באה לשנות תוואי של שביל גישה מאושר בגבול תוכנית עד/155 בעוספיא. גוש:17158 חלוקה:18

עיקרי הוראותיה


- שינוי יעוד שטח שביל לאזור מגורים א'.
- שינוי יעוד אזור מגורים א' לשטח המיועד לשביל.
- קביעת הוראות הבנייה.

דברי הסבר


שינוי תוואי שביל מאושר בגבול תוכנית עד/155 בעוספיא. גוש:17158 חלקה:18
בתכנית זו אין שינוי בגודל השטחים לצרכי ציבור בגבול התכנית ונשמרים כל השטחים ללא שינוי בגודלם.
התכנית היא בסמכות ועדה מקומית.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 8 יח"ד +8 יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) 1,312.14 מ"ר +1,312.14 מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


השטח נמצא בגבעת רונסון דרום. כ- 200 מטר דרומית לבית ספר רונסון, כ-275 מטר מזרחית לכביש הראשי 672 וכ- 300 מטר דרומית לאותו כביש 672

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
מצב מאושר הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 12/01/2020 תאריך פרסום: 12/01/2020. מס' ילקוט פרסומים: 8629. עמוד: 2979. שנה עברית: התשף . 16 10 צפייה
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 09/01/2020 16 10
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 23/10/2019 16 10
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 16/09/2019 14 8
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 04/08/2019 10 7

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית עד/ 155 מרכז אזרחי - רכס הכרמל. כפיפות צפייה
תוכנית 356-0207779 שינוי הוראות ומגבלות בניה בתחום עוספיא כפיפות צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
5317 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - עיון / אישור השר - מחוז חיפה 23/10/2019
פרוטוקול הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 09/01/2020 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 16/09/2019 הורדה
נוסח פרסום 09/09/2019 הורדה
נוסח פרסום חתום - pdf 30/12/2019 הורדה
נוסח פרסום חתום - pdf 16/09/2019 הורדה
נוסח פרסום עברית -word 30/12/2019 הורדה
נוסח פרסום עברית -word 16/09/2019 הורדה