251-0723619

שינוי הוראות בינוי גו"ח 15412/31, בית מארון סמעאן - עילבון

מטרת התוכנית


שינוי בהוראות וזכויות הבניה במגרש בנוי בשכונה הדרומית בעילבון

עיקרי הוראותיה


שינוי בקווי בניין
הגדלת תכסית קרקע
שינוי בגודל מגרש מינמלי
קביעת מבנים להריסה
קביעת תנאים למתן היתר בניה

דברי הסבר


התכנית שייכת למגרש 31/3 גוש 15412 חלקה 31 בשכונה הדרומית לישוב עילבון
התכנית נערכה לצורך הסדרת בנייה קיימת ולהתאמת המגרש לבניה חדשה
להלן השינויים :
1- שינוי בקווי בניין תכנוניים במגרש כפי שמסומן בתשריט מצב מוצע
2- הגדלת תכסית קרקע מ- 36% ל- 55% מתחת לקומת הכניסה ול- 45% בקומת הכניסה ובקומות העליונות
3- שינוי בגודל מגרש מינמלי מ- 400 מ"ר ל- 390 מ"ר
4- הסדרת בנייה חורגת ממגרש שכן אל תוך המגרש שבנדון

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 4 יח"ד +4 יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) 580 מ"ר +580 מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


על דרך עוקף ישנה מס' 1 בשכונה הדרומית לישוב עילבון

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
בינוי בינוי וחניה הורדה
מצב מאושר הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 17/11/2019 תאריך פרסום: 17/11/2019. מס' ילקוט פרסומים: 8526. עמוד: 1404. שנה עברית: התשף . 6 5 צפייה
פרסום להפקדה ברשומות 04/08/2019 תאריך פרסום: 04/08/2019. מס' ילקוט פרסומים: 8373. עמוד: 13506. שנה עברית: התשעט . 6 5 צפייה
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 01/05/2019 6 5

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 1230 תכנית מס' 1230 שינוי
תוכנית ג/ 5516 תכנית מתאר עילבון שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2019019 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון 01/05/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה