259-1126416

שינוי קווי בניין חלקה 88 גוש 13214 מטולה

מטרת התוכנית


שינוי קווי בניין והגדלת שטח בניה

עיקרי הוראותיה


שינוי קווי בניין עפ"י סעיף 62א (א) (4)
תוספת 50 מ"ר לשטח עיקרי עפ"י סעיף 62א (א) (16) (2)

דברי הסבר


שינוי קווי בניין מתן לגיטימציה למצב קיים
והגדלת שטח בניה

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (מ"ר) 234 מ"ר +184 מ"ר +50 מ"ר 40% לפי תכנית מאושרת ג/19719 ותוספת 50 מטר עפ"י סעיף 62א (א) (16) 234

מקום התוכנית


רח' מצפה החולה

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
קבצים דיגיטליים
הוראות התכנית(DOC) הורדה
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
הוראות התכנית(DOC) הורדה
קו כחול הורדה
תאי שטח הורדה
נספחים
מצב מאושר הורדה
תכתובת
תכתובות טופס_א_סמכות_מקומית.dot הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 01/02/2023 8 5
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 31/01/2023 8 5

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 19716 מתאר מטולה כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 8260 מתאר, מטולה כפיפות צפייה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 01/02/2023 הורדה
נוסח פרסום חתום - pdf 01/02/2023 הורדה
נוסח פרסום עברית -word 01/02/2023 הורדה