תתל/ 91

תחנת הכח המזרחית

מטרת התוכנית


יצירת מסגרת תכנונית לצורך הקמת תחנת כח מוסקת בגז טבעי שתספק לרשת החשמל הספק של כ-1300 מגה ואט נטו.

עיקרי הוראותיה


1. ייעוד שטח לתחנת כח מוסקת בגז טבעי בגיבוי סולר.
2. קביעת עקרונות בינוי ופיתוח לתחנת הכח.
3. קביעת תנאים לחיבור תחנת הכח למערכת הולכת הגז הטבעי ולמערכת הדלק והוספת מסדרון תת קרקעי חדש.
4. קביעת תנאים לחיבור תחנת הכח למערכת החשמל להוצאת החשמל מהתחנה והוספת מסדרון עילי חדש.
5. קביעת זכויות בנייה קבועות וזמניות, הוראות בנייה ותנאים למתן היתרי בנייה להקמת תחנת הכח והפעלתה.
6. הטלת מגבלות בנייה קבועות וזמניות.
7. קביעת אמצעים והוראות למניעת ו/או מזעור מפגעים סביבתיים בעת ההקמה והתפעול של תחנת הכח.
8. קביעת תנאים להפעלת תחנת הכח.
9. קביעת מנגנוני גמישות.
10. קביעת ייעוד מתארי למתקן פסולת, והוראות להעתקת תחנת מעבר לפסולת יבשה הקיימת בשטח למיקום חלופי.

דברי הסבר


חברת ריינדיר אנרגיה בע"מ הוסמכה ע"י הממשלה בהחלטה מספר 2592 מיום 2.4.2017 להכין תכנית תשתית לאומית ולהגישה לוועדה לתשתיות לאומיות.
התכנית הינה להקמת תחנת כח מוסקת בגז טבעי אשר תספק לרשת החשמל כ-1300 מגה ואט נטו סה"כ.
התכנית תתרום להגדלה הנחוצה במשאבי ייצור החשמל במדינה.

מרכיבים עיקריים: טכנולוגיית הייצור המתוכננת היא מחזור משולב, אולם ניתן יהיה לקבוע טכנולוגיה אחרת במועד הוצאת היתרי הבנייה, בהתאם לצרכי המשק. בנוסף התחנה כוללת גנרטורים, שנאים, מערכת קירור אוויר, מסדר חיבור למתח על, מיכל סולר לגיבוי, מערכת "התנעה שחורה" ומבנים מנהליים.

תחנת הכח תמוקם במשולש בין הכבישים 444 במערב, כביש 6 במזרח וכביש 55 בצפון.
האתר מצוי סמוך לתחנת תדלוק "מפגש השלום" וקיימת בו תחנת מעבר לפסולת בניין, אשר מיועדת להעתקה למיקום סמוך בתוך שטח התכנית.
עקרונות תכנוניים: הקמת תחנה קומפקטית, בשטח מופר, חיבור לתשתיות גז, חשמל ודלק נגישים:
א.חשמל: האתר סמוך לשדרה היבשתית הראשית של מערכת הולכת הגז הטבעי ולפרוזדור הולכת חשמל במתח 400 ק"ו. החיבור לפרוזדור החשמל שממערב לתחנת הכח המתוכננת יבוצע לאורך של כ-400 מ', בסמוך לכביש 55.
ב.גז טבעי: תחנת הכח מתוכננת להתחבר לתחנת הגז "אייל", הנמצאת לאורך השדרה היבשתית הראשית של צנרת הגז, בסמוך לכביש 6, כ- 3.5 ק"מ צפונית לתחנת הכח.
ג.דלק: תחנת הכח מתוכננת להתחבר לצנרת הדלק לשם הבטחת רציפות תפקודית. החיבור מתוכנן להתבצע בתוואי תמ"א 37/ב/8 המקביל לכביש 6, או בתוואי חדש, שייקבע בתכנית נלווית לתכנית זו. בתחום תחנת הכח יוקם מתקן למנייה והפחתת לחץ של צנרת הדלק.

מקום התוכנית


במשולש הכבישים 55, 6 ו- 444

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
הוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 1 מתוך 2 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 2 מתוך 2 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום הורדה
נספחים
בינוי נספח בינוי, תנוחה וחזיתות הורדה
חלוקה ורישום איחוד וחלוקה מחדש הורדה
תסקיר השפעה על הסביבה נספחים- חלק 3 הורדה
תסקיר השפעה על הסביבה פרקים ד' חלק 3, ה' הורדה
תסקיר השפעה על הסביבה פרקים א, ב הורדה
תסקיר השפעה על הסביבה פרק ג' הורדה
תסקיר השפעה על הסביבה פרק ד' חלק 2 הורדה
תסקיר השפעה על הסביבה נספחים- חלק 1 הורדה
תסקיר השפעה על הסביבה פרק ד' חלק 1 הורדה
תסקיר השפעה על הסביבה נספחים- חלק 2 הורדה
ניקוז נספח ניקוז הורדה
סקרים/חוות דעת/דוחות סקר עצים הורדה
מצב מאושר תשריט מצב מאושר הורדה
דברי הסבר בערבית דברי הסבר לתכנית בשפה הערבית הורדה
נספחים מופקדים מצב מאושר הורדה
נספחים מופקדים ניקוז הורדה
נספחים מופקדים חוברת נספח עצים הורדה
נספחים מופקדים דוח איחוד וחלוקה מחדש הורדה
נספחים מופקדים עצים הורדה
נספחים מופקדים תשתיות הורדה
נספחים מופקדים בינוי הורדה
תשתיות נספח תשתיות הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קו כחול הורדה
תאי שטח הורדה
מסמכים
חומרים נלווים לישיבות מצגת של משרד האנרגיה שהוצגה בדיון ב - 3.12 הורדה
חומרים נלווים לישיבות הורדה
חומרים נלווים לישיבות הורדה
חומרים נלווים לישיבות חומר רקע למליאת הות"ל 6.5.19 הורדה
תכתובת
תכתובות עיתונים ושילוט הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
המלצה לממשלה לאישור תכנית 04/11/2019 55 36
המלצה לממשלה לאישור תכנית בתנאים 04/11/2019 60 38
רישום נתוני פרסום ברשומות על העברה להערות והשגות 24/07/2019 תאריך פרסום: 24/07/2019. מס' ילקוט פרסומים: 8353. עמוד: 13166. שנה עברית: התשעט . 55 36 צפייה
התכנית פורסמה להערות והשגות 24/07/2019 60 38
רישום נתוני פרסום בעיתונות על העברה להערות והשגות 28/06/2019 תאריך פרסום בעיתון: 27/06/2019. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 27/06/2019. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 27/06/2019. עיתון: ישראל היום. תאריך פרסום בעיתון: 28/06/2019. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 27/06/2019. עיתון: עיתון יומי ב. 55 36
הוחלט להעביר את התכנית להערות והשגות - בתנאים 03/12/2018 55 36
טיפול בתסקיר השפעה על הסביבה-הוגש תסקיר 10/10/2018 37 25
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 18/02/2018 5 5
טיפול בתסקיר השפעה על הסביבה 18/02/2018 5 5
קבלת תכנית בות"ל 18/02/2018 5 5

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 10/ ג/ 1 תמא חלקית לתחנות כח ורשת חשמל-מעבר קווי חשמל עיליים ראשיים מרוטנברג לתחמ"ג פ"ת כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 31/ א/ 13 תכנית מתאר ארצית - דרך מס' 6 - מכפר דניאל ועד קסם שינוי צפייה
תוכנית תמא/ 31/ א/ 14 תכנית מתאר ארצית 31 - שינוי מס' א 14 - דרך מס' 6 מצומת קסם ועד אייל שינוי צפייה
תוכנית תמא/ 37/ ב/ 8 הקו המזרחי- עדכון תוואי מערכות הולכת הגז הטבעיבקטע חגית- נתב"ג ורצועת תשתיות שינוי צפייה
תוכנית תממ/ 3/ 21 תכנית מתאר מחוזית -מחוז מרכז- שינוי מס' 21 שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2019019 ועדה ארצית - הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) 04/11/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019012 ועדה ארצית - ועדת משנה להשגות 04/11/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019017 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז 09/09/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2019022 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום 12/08/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019017 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה 05/08/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
876 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב 22/07/2019
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
876 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב 22/07/2019
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019008 ועדה ארצית - הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) 06/05/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019001 ועדה ארצית - הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) 14/01/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2018021 ועדה ארצית - הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) 03/12/2018
פרוטוקול הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2017017 ועדה ארצית - הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) 30/10/2017
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה בדבר העברת תכנית להערות והשגות הציבור 27/06/2019 הורדה
פרסום נוסח העברה להערות והשגות ברשומות 24/06/2019 הורדה