354-0673517

תכנית להסדרה איחוד וחלוקה - מתחם 2 - שכונה דרומית - עין אלסהלה

מטרת התוכנית


א- איחוד וחלוקה ללא הסכמת הבעלים עבור מתחם 2.
ב- הסדרת מערכת התחבורה הקיימת.
ג- קביעת הוראות בניה .
ד- קביעת תנאים למתן היתרי בניה .
ה- תוספת שטחים לצרכי ציבור .

עיקרי הוראותיה


א- הסדרת מערכת התחבורה , ביטול דרכים ,הרחבת דרכים .
ב- איחוד וחלוקה ללא הסכמת הבעלים.
ג- קביעת הוראות למתן היתרי בניה.

דברי הסבר


מדובר בתכנית בשטח כ-66 דונם אשר מסדירה את מתחם 2 שאושר במסגרת תכנית ענ/982 מ/389 דרומית ליישוב עין אלסהלה ומחלקת את שטח המגורים במתחם למגרשים ומציעה איחוד וחלוקה ללא הסכמת הבעלים אשר כולל טבלת איזון הערוכה על ידי שמאי עם הקצאת בעלויות .
מוצעת גם הסדרה למערכת הדרכים ולשטחים הציבוריים פתוחים . לתכנית מצורפים נספח תחבורה ונספח חלוקה וטבלאות הקצאה .

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מבני ציבור (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר
מגורים (יח"ד) 226 יח"ד +230 יח"ד -4 יח"ד
מגורים (מ"ר) 29,009 מ"ר +29,991 מ"ר -982 מ"ר
מסחר (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


שכונה דרומית - עין אלסהלה

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
טבלאות איזון והקצאה טבלאות איזון הורדה
מצב מאושר תשריט מצב מאושר הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 03/11/2019 7 4

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 22/ 9 תכנית מתאר ארצית - שינוי מס 9 לתמא/ 22 - האצלת סמכויות- הוחלפה בתמא/ 1 כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 34/ ב/ 3 תכנית מתאר ארצית לנושא ניקוז ונחלים. כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 34/ ב/ 4 תכנית מתאר ארצית למשק המים - איגום, החדרה והידרולוגיה כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 35 תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימור כפיפות צפייה
תוכנית תממ/ 6/ 7 תכנית מתאר מחוזית חלקית - שטחים שצורפו ממחוז צפון כפיפות צפייה
תוכנית ענ/ 982/ מ/ 389 תכנית מתאר מפורטת לעין אל סהלה שינוי