356-0571810

עספיא עמק הזיתים - הסטת דרך

מטרת התוכנית


הסדרת תוואי הדרך לצורך פיתוח הצומת ושיפור הנגישות למגרשים פנימיים

עיקרי הוראותיה


1. הוראות בדבר הסטה והצרה של כביש מס' 4 בתכנית מאושרת עמק הזיתים 356-0096750
2. שמירה על שטח השצ"פ ושטח למבנה הנדסי.
3. הסדרת מגרשי הבנייה בצמידות לדרך וקביעת הוראות בניה בהתאם לתכנית מאושרת עמק הזיתים.

דברי הסבר


תכנית זו מסדירה את חיבור דרך מס' 4 בשכונת עמק הזיתים עספיא לדרך מס' 1 בעספיא , התכנית משפרת את שיפועי הגישה בצומת וכן את הגישה אל המגרשים הפנימיים בחלקה.
במסגרת התכנית נשמר השטח הכולל המוקצה לשצ"פ (מתוקף תכנית עמק הזיתים 356-0096750 ), בוצעה הצרה של מקטע הדרך ל-12 מ' כולל הצרות מקומיות בהתאם לבינוי הקיים וכן הוסדרו מגרשי הבניה הקיימים לאורכה (על חשבון זכות הדרך).

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 19 יח"ד +15 יח"ד +4 יח"ד בתכנית עד/108 אין הגדרה לכמות יח"ד ו/או צפיפות. בוצע חישוב משוער ע"פ 140 מ"ר עיקרי למגורים ליח"ד.
מגורים (מ"ר) 2,332 מ"ר +2,089 מ"ר +243 מ"ר הפחתה של ניוד הזכויות לתעסוקה ומסחר מ-2,915 -20% = 2,332 מ"ר
מסחר (מ"ר) 292 מ"ר מ"ר +292 מ"ר חושב לפי 10% שינוייד מזכויות למגורים
תעסוקה (מ"ר) 291 מ"ר מ"ר +291 מ"ר חשוב לפי 10% שינוייד מזכויות למגורים

מקום התוכנית


שכונת עמק הזיתים , עספיא

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
מסמכים חתומים
תדפיס הוראות התכנית חתום להפקדה הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע-חתום להפקדה הורדה
תנועה חתום להפקדה הורדה
מצב מאושר חתום להפקדה הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
הפקת מסמך בדבר העברת התכנית המאושרת למשרדי הוועדה המקומית 22/09/2019 11 7
פרסום לאישור בעיתונים 13/09/2019 תאריך פרסום בעיתון: 08/09/2019. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 13/09/2019. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 06/09/2019. עיתון: כל אל ערב. 11 7
פרסום לאישור ברשומות 30/06/2019 תאריך פרסום: 30/06/2019. מס' ילקוט פרסומים: 8316. עמוד: 12297. שנה עברית: התשעט . 11 7 צפייה
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 27/06/2019 11 7
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 27/06/2019 11 7
החלטה בדיון באישור תכנית 13/02/2019 9 6
לא הוגשו התנגדויות 23/01/2019 9 6
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 01/12/2018 9 6
פרסום להפקדה בעיתונים 23/11/2018 תאריך פרסום בעיתון: 21/11/2018. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 23/11/2018. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 23/11/2018. עיתון: עיתון מקומי א. 9 6
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית 20/11/2018 9 6
פרסום להפקדה ברשומות 14/11/2018 תאריך פרסום: 14/11/2018. מס' ילקוט פרסומים: 7988. עמוד: 2665. שנה עברית: התשעט . 9 6 צפייה
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 12/11/2018 9 6
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 11/11/2018 9 6
החלטה בדיון בהפקדה 06/08/2018 6 4
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 11/06/2018 6 4
קבלת תכנית 05/06/2018 6 4

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תממ/ 6 תכנית מתאר מחוזית -מחוז חיפה כפיפות צפייה
תוכנית עד/ 108 מרכז הכפר עוספיה שינוי צפייה
תוכנית 356-0096750 עוספיא עמק הזיתים שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2019002 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות ג' 13/02/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2018015 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות א' 06/08/2018
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 27/06/2019 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 12/11/2018 הורדה