256-0451385

ג/24816 ( שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים)

מטרת התוכנית


שינוי יעוד קרקע חקלאית לצורך מגורים לפי תשריט מוצע חלקה מס" 4
שינוי יעוד קרקע חקלאית לצורך מגורים לפי תשריט מוצע חלקה מס" 3
הסדרת בנייה קיימת בשתי החלקות ( בנייה קיימת ללא היתר).
קביעת קווי בניין ודרכי גישות לחלקות.
הקניית זכויות בנייה תיירותית לפי תכנית מפורטת מס" ג/19243 (תכנית מתאר מפורטת לאכסון תיירותי ביישובים הדרוזים בגולן.

עיקרי הוראותיה


שינוי יעוד קרקע מחקלאי למגורים
קביעת קווי בניין
קביעת הוראות וזכות בניה
רישוי בנייה קיימת ללא היתר

דברי הסבר


מדובר בשתי חלקות חקלאיות שנדרש לשנות ייעודם משטח חקלאי לשטח מגורים חלקה מס" 3 ששטחה 2.246 דונם וחלקה מס" 4 ששטחה 1.008 דונם.
חלקה מס" 3 הינה חלקה שקיים בה שני יעודים חלק יעוד מגורים בשטח של 373 מ"ר והשאר שטח חקלאי ( קיים היתר בניה מס" 7993 ) בחלק הדרום מערב שייעודו מגורים.
חלקה מס" 4 הינה שטח חקלאי הקיים מעליה בית מגורים בעל שתי קומית ורצפה קיימת מבטון כהכנה ליחידת דיור שניה במרחק של 9.5 מטר דרומית לבית הקיים באותה חלקה.
נקבע תיאום עם תאגיד המים ושולמו אגרות לצורך בניית תשתית מים וביוב לחלקות שבנדון.
תיאום דרכים וגישות לחלקות נעשה וקיים בשטח דרך גישה פרטית שמשרתת את שאר החלקות כפי שמופיע בתשריט מצב מאושר וגם ישנו התייחסות לדרך הגישה בתשריט מצב מוצע.
דרך גישה זו משרתת כ 7 חלקות של כל האחים והינא דרך מוסכמת בין האחים .

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
חדרי מלון / תיירות (חדר) 2 חדר +1 חדר +1 חדר
חדרי מלון / תיירות (מ"ר) 100 מ"ר +20 מ"ר +80 מ"ר לפי הערכה
מבני ציבור (מ"ר) 100 מ"ר +20 מ"ר +80 מ"ר לפי הערכה
מגורים (יח"ד) 4 יח"ד +1 יח"ד +3 יח"ד מאושר- צפיפות 4 לדונם
מגורים (מ"ר) 3,115 מ"ר +323 מ"ר +2,792 מ"ר מאושר ומוצע- 108% עיקרי
מסחר (מ"ר) 100 מ"ר +20 מ"ר +80 מ"ר לפי הערכה
תעסוקה (מ"ר) 100 מ"ר +20 מ"ר +80 מ"ר לפי הערכה

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
מצב מאושר מצב מאושר הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
מסמכים
פרוטוקול / החלטות פרוטוקול מליאת הועדה המקומית ישיבה מס" 20180007 בתאריך : 17/09/2018 הורדה
פרוטוקול / החלטות פרוטוקול ישיבה הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום הודעה בדבר דחיית תכנית באתר אינטרנט 16/09/2019 7 5
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 16/09/2019 7 5
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 10/07/2019 7 5
קבלת תכנית 24/01/2019 3 2

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 35 תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימור אישור ע"פ תמ"א צפייה
תוכנית תממ/ 2/ 3 תכנית מתאר למחוז צפון-שינוי מס' 3-תוספת רמת הגולן אישור ע"פ תמ"מ צפייה
תוכנית ג/ 18762 תכנית מתאר מסעדה כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 19243 איכסון תירותי בכפרים הדרוזים בגולן כפיפות צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2019005 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מסויימות ביישובי מיעוטים 16/09/2019
פרוטוקול הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה