251-0626150

הסדרת מערכת דרכים -עילבון

מטרת התוכנית


הסדרת מערכת דרכים - עילבון

עיקרי הוראותיה


הרחבת דרך משולבת מאושרת.
שינוי תוואי דרך מאושרת
ביטול דרך משולבת.
הריסת קירות החודרים לכביש

דברי הסבר


תכנית מפורטת בכפר עילבון שמטרתה הסדרת מערכת דרכים לפי תוואי הדרך הקיים בפועל.

מקום התוכנית


מרכז הכפר

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
תנועה נספח תחבורה הורדה
מצב מאושר מצב מאושר הורדה
קבצים דיגיטליים
הוראות התכנית(DOC) הורדה
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
הוראות התכנית(DOC) הורדה
מסמכים
פרוטוקול / החלטות החלטת ועדה מקומית הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
התכנית נדחתה 31/01/2023 11 7
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 31/01/2023 11 7
פרסום הודעה בדבר דחיית תכנית באתר אינטרנט 31/01/2023 11 7
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 03/01/2023 11 7
קבלת תכנית 19/09/2022 9 7

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 5516 תכנית מתאר עילבון שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2023002 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 31/01/2023
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה