251-1133073

תוספת זכויות בניה ויחידות דיור לחלקה 97, שכונה מערבית דבוריה

מטרת התוכנית


תוספת זכויות בניה עיקרי ושירות, והגדלת מספר יחידות דיור לפי צפיפות 7 יחי"ד לדונם- כבניה רוויה.

עיקרי הוראותיה


תוספת זכויות בניה עיקרי ושירות.
תוספת 6 יח"ד.
הגדלת צפיפות ל 7 יח"ד לדונם.

דברי הסבר


תוספת זכויות בניה עיקרי+שירות. והגדלת מספר יחידות דיור, בחלקה 97 גוש 16895- מגרש 385 ע"פ תכנית ג/19998, שכונה מערבית דבוריה.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 14 יח"ד +8 יח"ד +6 יח"ד
מגורים (מ"ר) 2,300 מ"ר +1,200 מ"ר +1,100 מ"ר

מקום התוכנית


צפון מערב יישוב דבוריה

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
בינוי נספח בינוי 3מתוך3 הורדה
בינוי נספח בינוי כללי הורדה
בינוי נספח בינוי 2מתוך3 הורדה
בינוי נספח בינוי 1מתוך3 הורדה
תנועה נספח תנועה הורדה
מצב מאושר מצב מאושר הורדה
קבצים דיגיטליים
הוראות התכנית(DOC) הורדה
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
הוראות התכנית(DOC) הורדה
מסמכים
פרוטוקול / החלטות התייחסות המועצה לקידום התכנית הורדה
פרוטוקול / החלטות החלטת הועדה המקומית 22.11.22 הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
החלטה בדיון בהפקדה 31/01/2023 4 3
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 13/11/2022 4 3
קבלת תכנית 28/09/2022 3 3

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 19998 שכונת מגורים מערבית בדבוריה שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2023002 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 31/01/2023
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה