ג/ 19998

שכונת מגורים מערבית בדבוריה

מטרת התוכנית


הקמת שכונת מגורים חדשה בת 566 יח"ד בישוב דבוריה.

עיקרי הוראותיה


* שינוי יעוד קרקע חקלאית, אזור מגורים א' ושטח ליער נטע אדם ליעודים:
מגורים א'.
מגורים ומסחר.
מבנים ומוסדות ציבור.
שטח ציבורי פתוח.
דרך מוצעת.
יער.
יער נטע אדם מוצע.
מתקנים הנדסיים.
קרקע חקלאית.
דרך מאושרת.

* קביעת התכליות המותרות לכל יעוד קרקע.
קביעת צפיפות.
קביעת מרווחי בניה.
קביעת גובה בנינים.
הנחיות בינוי.
הנחיות לעיצוב אדריכלי.

* התווית דרכים.
* קביעת הוראות לפיתוח השטח כולל תשתיות ומערכות כגון : דרכים , ביוב, ניקוז,תקשורת,חשמל, וכ"ו.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
חדרי מלון / תיירות (חדר) 768 חדר חדר חדר יח"א ע"ח זכויות למגורים.
מבני ציבור (מ"ר) 15,190 מ"ר מ"ר מ"ר
מגורים (יח"ד) 566 יח"ד יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) 84,090 מ"ר מ"ר מ"ר
מסחר (מ"ר) 1.64 מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


ממערב להר תבור, בחלקו הצפון מערבי של הישוב דבוריה, ליער קק"ל ולדרך המובילה אל הישוב אכסאל.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום תוכנית מאושרת הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום תוכנית מאושרת הורדה
נספחים
נספח/ הוראות פיתוח תשתיות - מים תוכנית מאושרת הורדה
נספח/ הוראות פיתוח תשתיות - ניקוז תוכנית מאושרת הורדה
נספח/ הוראות תנועה תוכנית מאושרת הורדה
חתכים תוכנית מאושרת הורדה
טבלת איזון והקצאה תוכנית מאושרת הורדה
נספח נוף תוכנית מאושרת הורדה
נספחים מופקדים נספח כללי הורדה
נספחים מופקדים חתכים הורדה
נספח/ הוראות בינוי תוכנית מאושרת הורדה
נספח/ הוראות פיתוח תשתיות - ביוב תוכנית מאושרת הורדה
נספח כללי/אחר תוכנית מאושרת הורדה
סקר סייסמי תוכנית מאושרת הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 16/09/2013 תאריך פרסום: 16/09/2013. מס' ילקוט פרסומים: 6662. עמוד: 219. שנה עברית: התשעד . צפייה
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 16/09/2013
פרסום לאישור בעיתונים 23/08/2013 תאריך פרסום בעיתון: 21/08/2013. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 23/08/2013. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 23/08/2013. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 07/08/2013
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 29/07/2013
החלטה בדיון באישור תכנית 10/06/2013
לא הוגשו התנגדויות 08/05/2013
פרסום להפקדה ברשומות 30/04/2013 תאריך פרסום: 30/04/2013. מס' ילקוט פרסומים: 6584. עמוד: 4442. שנה עברית: התשעג . צפייה
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 29/04/2013
פרסום להפקדה בעיתונים 08/03/2013 תאריך פרסום בעיתון: 08/03/2013. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 08/03/2013. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 08/03/2013. עיתון: כל אל ערב.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית 23/02/2013
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 21/02/2013
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 17/02/2013
החלטה בדיון בהפקדה 05/03/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 15/01/2012
קבלת תכנית 07/11/2011

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 22 תכנית מתאר ארצית ליער ויעור- הוחלפה בתמא/ 1 כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 34/ ב/ 3 תכנית מתאר ארצית לנושא ניקוז ונחלים. כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 34/ ב/ 4 תכנית מתאר ארצית למשק המים - איגום, החדרה והידרולוגיה כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 35 תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימור כפיפות צפייה
תוכנית תממ/ 2/ 66 הרחבת הישוב דבוריה כפיפות צפייה
תוכנית תממ/ 2/ 9 תכנית מתאר למחוז צפון-שינוי מס' 9 כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 16613 תכנית מתאר, דבוריה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 5248 כפר דבוריא כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 7884 כבישים ומעברים , דבוריה שינוי צפייה
תוכנית גמ/ מק/ 6540/ 221 איחוד וחלוקה בקרקע חקלאית, , דבוריה שינוי צפייה
תוכנית גמ/ מק/ 7884/ 349 איחוד וחלוקה ושינוי קו בנין, דבוריה כפיפות צפייה
תוכנית מג/ מק/ 5248/ 382 כפיפות

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 251-0311845 שכונת מגורים מערבית בדבוריה שינוי
תוכנית 251-0795302 שכונת מגורים מערבית בדבוריה שינוי
תוכנית 251-1133073 שכונת מגורים מערבית בדבוריה החלפה
תוכנית 251-0303990 שכונת מגורים מערבית בדבוריה כפיפות

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2022019 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 18/07/2022
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2022019 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 18/07/2022
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2022019 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 18/07/2022
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2022019 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 18/07/2022
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2022005 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 07/02/2022
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2022005 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 07/02/2022
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2022005 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 07/02/2022
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2022005 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 07/02/2022
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2022005 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 07/02/2022
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2013007 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל 10/06/2013
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2012003 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 05/03/2012
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 04/08/2013 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 19/02/2013 הורדה