גמ/ מק/ 7884/ 349

איחוד וחלוקה ושינוי קו בנין, דבוריה

מטרת התוכנית


איחוד וחלוקה למגרשים בהסכמה.
שינו קו בנין .

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום תקנון הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
נספחים
חלוקה ורישום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 11/06/2009 תאריך פרסום: 11/06/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5962. שנה עברית: התשסט . צפייה
אישור התכנית ע"י שר האוצר-התכנית אושרה 26/03/2009
עיון שר האוצר-התכנית טעונה אישור השר 30/09/2008

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 7883 קביעת הנחיות ותנאים לפתוח, שנוי בתקנון, דבוריה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 7884 כבישים ומעברים , דבוריה שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 251-0384636 איחוד וחלוקה ושינוי קו בנין, דבוריה כפיפות
תוכנית ג/ 19998 איחוד וחלוקה ושינוי קו בנין, דבוריה כפיפות צפייה
תוכנית 251-0601336 איחוד וחלוקה ושינוי קו בנין, דבוריה כפיפות

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2009004 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון 26/03/2009
פרוטוקול הורדה
2008014 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון 30/09/2008
פרוטוקול הורדה