356-0629774

הגדלת אחוזי בניה - עספיא

מטרת התוכנית


תוספת יח"ד והגדלת זכויות בניה.

עיקרי הוראותיה


1- הגדלת אחוזי בנייה.
2- הגדלת מס' קומות.
3- הגדלת גובה מירבי.
4- הגדלת מס' יח"ד.
5- הגדלת תכסית קרקע.
6- קביעת תקן חניה בתחום התכנית.

דברי הסבר


תכנית הנ"ל ממוקמת בכפר עספיא גוש 17143, חלקה 32, מגרש 63 בכניסה המערבית של הכפר מזרחית לקניון של מנסור.

כיום קיים מבנה בן שלוש קומות מעל קומת חניה מאושר עם היתר בניה.

מטרת התכנית הגדלת אחוזי בניה ומספר קומות ובין היתר הגדלת מס' יח"ד (אין מגבלות בתכניות המאושרות החלות על השטח למספר יח"ד).

התכנית מאפשרת 17 יחידות דיור במקום 9 הקיימות בהיתר בכ- 368% זכויות בנייה וב-7 קומות.

התכנית מיעדת את השטח לצבירת מספר רב של יח"ד (בניה רוויה) אשר נותנת מענה מצוין לזוגות צעירים.

התכנית התקבלה בברכה רבה בקרב אנשי ציבור והועדה המקומית אשר עידדו את הבניה בשיטת רווי הקומות.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 17 יח"ד +9 יח"ד +8 יח"ד מצב מאושר לא מגביל יחידות דיור, לכן חושב לפי היתר שניתן
מגורים (מ"ר) 1,595 מ"ר +612 מ"ר +983 מ"ר 1391 מ"ר עיקרי + 204 מ"ר למרפסות

מקום התוכנית


עספיא, כניסה מערבת מזרחית לקניון של מנסור.

מסמכי התוכנית


מסמכים חתומים
תדפיס הוראות התכנית חתום לאישור הורדה
מצב מאושר תשריט מצב מאושר.-חתום לאישור הורדה
בינוי חתום לאישור הורדה
תנועה חתום לאישור הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע-חתום לאישור הורדה
תדפיס הוראות התכנית חתום להפקדה הורדה
בינוי חתום להפקדה הורדה
תנועה חתום להפקדה הורדה
מצב מאושר תשריט מצב מאושר.-חתום להפקדה הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
הפקת מסמך בדבר העברת התכנית המאושרת למשרדי הוועדה המקומית 25/08/2019 14 8
פרסום לאישור בעיתונים 16/08/2019 תאריך פרסום בעיתון: 16/08/2019. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 11/08/2019. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 09/08/2019. עיתון: כל אל ערב. 14 8
פרסום לאישור ברשומות 11/08/2019 תאריך פרסום: 11/08/2019. מס' ילקוט פרסומים: 8385. עמוד: 13754. שנה עברית: התשעט . 14 8 צפייה
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 08/08/2019 14 8
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 05/08/2019 14 8
החלטה בדיון באישור תכנית 03/07/2019 13 8
לא הוגשו התנגדויות 28/06/2019 13 8
פרסום להפקדה ברשומות 02/05/2019 תאריך פרסום: 02/05/2019. מס' ילקוט פרסומים: 8218. עמוד: 10339. שנה עברית: התשעט . 13 8 צפייה
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 01/05/2019 13 8
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית 28/04/2019 13 8
פרסום להפקדה בעיתונים 19/04/2019 תאריך פרסום בעיתון: 16/04/2019. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 19/04/2019. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 19/04/2019. עיתון: עיתון מקומי א. 13 8
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 14/04/2019 13 8
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 10/04/2019 13 8
החלטה בדיון בהפקדה 10/10/2018 7 6
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 09/07/2018 7 6
קבלת תכנית 23/04/2018 4 3

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית עד/ 105 דרום מערב עוספיה. שינוי צפייה
תוכנית 356-0207779 שינוי הוראות ומגבלות בניה בתחום עוספיא שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2019013 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות א' 03/07/2019
פרוטוקול הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2018018 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות א' 10/10/2018
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 06/08/2019 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 11/04/2019 הורדה