201-0436543

שינוי קו בניין והגדלת שטחי בניה למסחר

מטרת התוכנית


התכנית מציעה שינוי קוי הבניין, הגדלת זכויות הבניה והגדלת התכסית .

עיקרי הוראותיה


1. שינוי והקטנת קוי בנין ליצירת מסגרת תכנונית לרישוי בניה קיימת לפי סעיף 62א(א)(4).
2. הגדלת זכויות בניה עבור מסחר בשטח שייעודו מגורים ומסחר ליצירת מסגרת תכנונית לרישוי המבנה הקיים במגרש לפי סעיף 62א(א)(16)(א)(1).
3. הגדלת תכסית מ-35% ל-55% לפי סעיף 62א(א)(9).

דברי הסבר


התכנית באה ליצור מסגרת חוקית לרישוי מצב קיים וחריגות מתכנית מאושרת .
עיקרי הוראות התכנית :
- הגדלת זכויות בניה עבור שימוש מסחרי - תוספת של 100 מ"ר (18.5% משטח המגרש) שטח עיקרי ו-20 מ"ר (3.1% משטח המגרש) שטח שירות.
- שינוי קוי בניין לפי בניה קיימת.
- הגדלת תכסית מ-35% ל-55%.

להלן שימוש בסעיפי החוק הרלוונטים לסמכות מקומית:
1. 62א (א) (4): קביעת/שינוי בקווי בנין
2. 62א (א) (9): הקלה
3. 62א (א) (16) (א) (1): הגדלת השטח הכולל למגורים בבניה רוויה או לא למגורים

לאור המצב הקיים על פיו לא ניתן לספק מקומות חניה עפ"י תקן לניצול כל זכויות הבניה המותרות, התכנית מציעה לנצל את זכויות הבניה בשני שלבים :
שלב ראשון: מסחר קיים בקומת קרקע + דירה מוצעת אחת בקומה א'.
שלב שני: הריסת כל המבנה הקיים ובניית מבנה חדש למסחר + 2 קומות למגורים (עבור 6 יח"ד) + חניה בקומת קרקע וחניה תת קרקעית עבור מסחר ו- 6 יח"ד למגורים.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (מ"ר) 540 מ"ר +540 מ"ר מ"ר
מסחר (מ"ר) 300 מ"ר +200 מ"ר +100 מ"ר

מקום התוכנית


מועצה מיקומית מזרעה

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
בינוי נספח בינוי הורדה
חניה נספח חניה - מחייב לעניין מיקום חניות לשלב א' ומנחה לשלב ב' הורדה
מצב מאושר רקע תכנוני קיים הורדה
קבצים דיגיטליים
הוראות התכנית(DOC) הורדה
קו כחול הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
זכויות והוראות בניה XLS זכויות והוראות בניה XLS הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
הוראות התכנית(DOC) הורדה
תאי שטח הורדה
מסמכים
תשריט מצב מוצע חתום תשריט מצב מוצע חתום ע"י המודד_מתן תוקף הורדה
תשריט מצב מוצע חתום תשריט מצב מוצע חתום ע"י המודד הורדה
תשריט מצב מוצע חתום עדכון תשריט מצב מוצע חתום ע"י המודד_מתן תוקף הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 02/04/2023 40 28
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 21/08/2019 20 17
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 25/06/2019 20 17
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 15/05/2018 14 12

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 20564 שינוי יעוד שטח ממגורים לשטח משולב מסחר עם מגורים, מזרעה החלפה צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2019034 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון 21/08/2019
פרוטוקול הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 02/04/2023 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 25/06/2019 הורדה
נוסח פרסום חתום - pdf 02/04/2023 הורדה
נוסח פרסום חתום - pdf 25/06/2019 הורדה
נוסח פרסום עברית -word 02/04/2023 הורדה
נוסח פרסום עברית -word 25/06/2019 הורדה