259-0609024

יסוד המעלה גוש: 13991 חלקה 12

מטרת התוכנית


1. תוספת יחידות דיור.
2. קביעת גודל מגרש מינימלי .
3. הסדרת קווי בניין.
4. הגדלת תכסית.
5. הוספת זכויות בניה.
6. חלוקה תכנונית למגרשים בחלקה אשר בבעלות אחת.

עיקרי הוראותיה


1. תוספת יחידות דיור לפי סעיף 62א(א)8.
2.שינוי קווי בניין לפי סעיף 62א(א)4.
3. שינוי בהוראות גודל מגרש לפי סעיף 62א(א)7.
4. שינוי/הגדלת תכסית לפי סעיף 62א(א)9.
5. תוספת זכויות בניה במגרש מגורים לפי סעיף 62א(א)(16)(2).
6. חלוקה תכנונית למגרשים בחלקה אשר בבעלות אחת לפי סעיף 62א(א)1.

דברי הסבר


תכנית זו באה להסדיר חלוקה למגרשים והגדרת גודל מגרש מינימלי והסדרת קווי בניין על מנת להוציא היתר בניה.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 4 יח"ד +2 יח"ד +2 יח"ד
מגורים (מ"ר) 2,216 מ"ר +2,216 מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


חלקה 12 ברח' השקד יסוד המעלה

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
חלוקה לתאי שטח הורדה
מצב מאושר הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
מסמכים
פרוטוקול / החלטות החלטת הועדה המקומית מיום 27.5.2018 הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 30/07/2019 תאריך פרסום: 30/07/2019. מס' ילקוט פרסומים: 8363. עמוד: 13296. שנה עברית: התשעט . 9 4 צפייה
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 30/07/2019 9 4
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 30/04/2019 9 4
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 13/01/2019 9 4
פרסום להפקדה ברשומות 21/11/2018 תאריך פרסום: 21/11/2018. מס' ילקוט פרסומים: 7997. עמוד: 2982. שנה עברית: התשעט . 7 3 צפייה
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 05/11/2018 7 3
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 23/10/2018 7 3

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 35 תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימור כפיפות צפייה
תוכנית תממ/ 2/ 9 תכנית מתאר למחוז צפון-שינוי מס' 9 כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 2101 תכנית מתאר -יסוד המעלה שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2019005 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון 13/01/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 30/04/2019 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 05/11/2018 הורדה
נוסח פרסום חתום - pdf 30/04/2019 הורדה
נוסח פרסום חתום - pdf 05/11/2018 הורדה
נוסח פרסום עברית -word 30/04/2019 הורדה
נוסח פרסום עברית -word 05/11/2018 הורדה