455-0738807

כוכב יאיר חלקות 25-30

מטרת התוכנית


שינוי קווי בניין,תוספת שטחים עיקריים,המרת שטחי חניה לשטחי שירות,שינוי קל בגבול בין מגרשים.

עיקרי הוראותיה


1)שינויי קווי בנין צידיים בתיקונים נקודתיים בעיקר בפינות מגרשים מעוגלות ולכיוון שצ"פ -62א(א)(4).
2)הוספת זכויות בניה בשיעור של סה"כ כ-9 מ"ר במגרשים 27,28 לצורך מימוש הרחבת הבניה בפינות המגרש -62א(א)(16)(א)(2).
3)המרת זכויות בניה לשטחי שירות משימוש לחניות מקורות אל שימושי שירות אחרים -62א(א)(6).
4)איחוד וחלוקה מחדש בין מגרשים 28,29 -62א(א)(1).

דברי הסבר


מדובר במתחם צפונית מזרחית לצור יגאל ודרומית לכוכב יאיר בו 40 יח"ד צמודות קרקע.
התכנית מבקשת:
1)שינויי קווי בנין צידיים בתיקונים נקודתיים בעיקר בפינות מגרשים מעוגלות ולכיוון שצ"פ.
2)הוספת זכויות בניה בשיעור של סה"כ כ-9 מ"ר במגרשים 27,28 לצורך מימוש הרחבת הבניה בפינות המגרש.
3)המרת זכויות בניה לשטחי שירות משימוש לחניות מקורות אל שימושי שירות אחרים.
4)איחוד וחלוקה מחדש בין מגרשים 28,29.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 32 יח"ד +32 יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) 7,785 מ"ר +7,776 מ"ר +9 מ"ר

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
קווי בנין הורדה
בינוי הורדה
חלוקה ורישום איחוד וחלוקה גליון 1 הורדה
חלוקה ורישום איחוד וחלוקה גליון 2 הורדה
מצב מאושר הורדה
זכויות בניה מאושרות הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
מסמכים
חוות דעת לפי סע' 96א חווד מהנדסת הועדה המקומית ויועמ"ש הועדה לענין סמכות התכנית הורדה
חוות דעת לפי סע' 96א חווד מהנדסת הועדה המקומית לפי סעיף 61א(ג)(4) הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 21/07/2019 15 11

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית מח/ 254 חיבור הישובים צור יגאל וכוכב יאיר ע"י תוספת מגורים שינוי צפייה