354-1121102

תכנית הרחבת מתחם 3 - שכונה צפונית כולל איחוד וחלוקה - עין אלסהלה

מטרת התוכנית


הרחבת שכונה צפון מערבית כולל הסדרת שטחים מאושרים ואיחוד וחלוקה ללא הסכמת הבעלים.

עיקרי הוראותיה


א- שינוי יעוד קרקע חקלאית לקרקע למגורים, שטחים למבני ציבור, שטחים ציבוריים פתוחים ודרכים.
ב- קביעת ועדכון התכליות המותרות לכל יעוד קרקע.
ג- קביעת הוראות וזכויות בניה - קביעת צפיפות, מרווחי בניה, גובה בנינים.
ד - קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.
ה - קביעת הנחיות סביבתיות.
ו- הסדרת מערכת התחבורה , ביטול דרכים ,הרחבת דרכים והצעת דרכים חלופיות וחדשות.
ז- איחוד וחלוקה ללא הסכמת הבעלים.
ח- קביעת הוראות למתן היתרי בניה.

דברי הסבר


התכנית מרחיבה שטח שאושר במסגרת תכנית ענ/982 מ/389 שסומן כמתחם 3, השכונה הצפון מערבית בכניסה ליישוב עין אלסהלה .
התוכנית מציעה תוספת של כ-32,000 מ"ר שטחי מגורים א' לשטחים המאושרים ותוספת 135 יח"ד , סה"כ יחידות דיור בתוכנית 217 יח"ד.
התוכנית מציעה שטחים ציבוריים פתוחים, שטחים למבנה ציבור ומערכת דרכים שמתחברת למערכת הדרכים המאושרת ביישוב.
התוכנית כוללת נספח איחוד וחלוקה כולל טבלאות איזון לצורך הסדרת נושא החלוקה.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מבני ציבור (מ"ר) 13,148 מ"ר +13,057 מ"ר +91 מ"ר
מגורים (יח"ד) 217 יח"ד +82 יח"ד +135 יח"ד
מגורים (מ"ר) 34,680 מ"ר +13,725 מ"ר +20,955 מ"ר
מסחר (מ"ר) 2,899 מ"ר +2,832 מ"ר +67 מ"ר
תעסוקה (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


מתחם 3 וסביבתו - צפונית לכניסה הראשית של היישוב עין אלסהלה.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
טבלאות איזון והקצאה טבלת איזון הורדה
שמירה על עצים בוגרים סקר עצים בוגרים הורדה
שמירה על עצים בוגרים תשריט עצים בוגרים הורדה
בינוי נספח בינוי , חנייה, תחבורה הורדה
תנועה חתכים לאורך הורדה
ניקוז נספח ניקוז וניהול מי נגר הורדה
ניקוז נספח ניקוז וניהול מי נגר הורדה
ניהול מי נגר נספח ניהול וטיפול במי נגר - ניקוז הורדה
תנועה תנוחה הורדה
ביוב, ניקוז, אספקת מים וסידורי תברואה מערכת מים קיימת ומוצעת הורדה
ביוב, ניקוז, אספקת מים וסידורי תברואה מערכת מים כללית הורדה
ביוב, ניקוז, אספקת מים וסידורי תברואה נספח מים וביוב הורדה
ביוב מערכת ביוב קיימת ומוצעת הורדה
מצב מאושר תשריט מצב מאושר הורדה
פרוגרמה לשטחי ציבור פרוגראמה לשטחי ציבור הורדה
קבצים דיגיטליים
הוראות התכנית(DOC) הורדה
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
הוראות התכנית(DOC) הורדה
מסמכים
פרוטוקול / החלטות החלטת מליאת מועצה בסמ"ה מיום 23.09.2018 הורדה
פרוטוקול / החלטות החלטות ועדה מקומית - עירון הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 29/01/2023 9 3
קבלת תכנית 17/08/2022 4 1

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 22/ 9 תכנית מתאר ארצית - שינוי מס 9 לתמא/ 22 - האצלת סמכויות- הוחלפה בתמא/ 1 כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 34/ ב/ 3 תכנית מתאר ארצית לנושא ניקוז ונחלים. כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 34/ ב/ 4 תכנית מתאר ארצית למשק המים - איגום, החדרה והידרולוגיה כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 35 תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימור כפיפות צפייה
תוכנית תממ/ 6/ 7 תכנית מתאר מחוזית חלקית - שטחים שצורפו ממחוז צפון כפיפות צפייה
תוכנית ענ/ 982/ מ/ 389 תכנית מתאר מפורטת לעין אל סהלה שינוי