251-0481382

עילבון - תב"ע למגורים ומסחר

מטרת התוכנית


1. חלוקה למגרשים וקביעת יעודים ואחוזי בניה לצורך הוצאת היתרי בניה.
2. הקלה בקו בנין בכביש מס' 806.

עיקרי הוראותיה


- חלוקת מגרשים
- קביעת יעודים למגורים, מגורים ומסחר.
- הסדרת תוואי של דרך מוצעת.
- הגדרת זכויות בנייה.
- קביעת קו בנין בכביש 806 בקטע שגובל בתכנית 40 מ'.

דברי הסבר


התכנית המוצעת קובעת ייעודי קרקע למגורים, מגורים ומסחר.
התכנית מבצעת חלוקת למגרשים לבנייה והסדרת דרך מוצעת.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 84 יח"ד יח"ד +84 יח"ד
מגורים (מ"ר) 12,734 מ"ר מ"ר +12,734 מ"ר
מסחר (מ"ר) 1,330 מ"ר מ"ר +1,330 מ"ר

מקום התוכנית


כניסה הדרומית לעילבון

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
טבלאות הקצאה טבלת הקצאה חתומה ע"י הבעלים הורדה
חלוקה ורישום תכנית איחוד וחלוקה הורדה
שמירה על עצים בוגרים הורדה
בינוי הורדה
ניקוז נספח ניקוז- פרשה טכנית הורדה
ניקוז נספח ניקוז-מפת אגנים וצירי זרימה הורדה
תנועה הורדה
מים הורדה
מצב מאושר הורדה
ביוב הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
מסמכים
מסמך נדרש ע"י יו"ר הועדה/הועדה מסמך תיאור כללי ע"פ דרישת תנאי סף -מסמכי תכנון נוספים. הורדה
מסמך נדרש ע"י יו"ר הועדה/הועדה חוות דעת עורכי תכנית המתאר הכוללנית עילבון הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום הודעה בדבר דחיית תכנית באתר אינטרנט 01/04/2019 24 12
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 01/04/2019 24 12
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 10/07/2018 23 11
קבלת תכנית 08/03/2018 20 10

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 35 תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימור כפיפות צפייה
תוכנית תממ/ 2/ 9 תכנית מתאר למחוז צפון-שינוי מס' 9 כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 5516 תכנית מתאר עילבון שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2019007 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 29/04/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019007 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 29/04/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019002 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 16/01/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2018017 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 24/10/2018
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2018017 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 24/10/2018
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה