356-0948778

מגורים בעוספיא - גוש 17159 חלקה 4

מטרת התוכנית


המשך פיתוחה של שכונת עמק הזיתים מתן מענה לתוספת של 11 יח"ד נוספות.

עיקרי הוראותיה


א. שינויי ייעוד שטח פתוח לשטח למגורים.
ב. תוספת יחידות דיור.
ג. קביעת תכליות והוראות בנייה בשטח התכנית.
ד. התבססות על מערך הדרכים ותשתיות שאושר בתכנית כוללת לשכונה (תכנית 356-0096750).

דברי הסבר


תכנית זו משלימה את התכנית הכוללת לעמק הזיתים (להלן: תכנית מס' 356-0096750) ומשנה ייעוד שנקבע עבור שטח פתוח בשולי התכנית לבנייה למגורים.
התכנית נשענת על מערך הדרכים והתשתיות הכולל שתוכנן במסגרת תכנית עמק הזיתים.
כל נספחי תכנית 356-0096750 תקפים לגבי תכנית זו.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 12 יח"ד יח"ד +12 יח"ד
מגורים (מ"ר) 1,570.8 מ"ר מ"ר +1,570.8 מ"ר

מקום התוכנית


בדרום שכונת עמק הזיתים

מסמכי התוכנית


קבצים דיגיטליים
הוראות התכנית(DOC) הורדה
תאי שטח הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
הוראות התכנית(DOC) הורדה
קו כחול הורדה
מסמכים חתומים
בינוי ופיתוח נספח בינוי - חתום להפקדה הורדה
פרוגרמה לשטחי ציבור פרוגרמה לצרכי ציבור - חתום להפקדה הורדה
תנועה נספח חניה ותנועה - חתום להפקדה הורדה
סקרים/חוות דעת/דוחות סקר עצים - חתום להפקדה הורדה
מצב מאושר מצב מאושר - חתום להפקדה הורדה
תדפיס הוראות התכנית חתום להפקדה הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע - חתום להפקדה הורדה
תכתובת
תכתובות חוות דעת תכנונית הורדה
תכתובות פרסום להפקדה הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 27/01/2023 תאריך פרסום בעיתון: 27/01/2023. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 27/01/2023. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 27/01/2023. עיתון: עיתון מקומי א. 11 8
פרסום להפקדה ברשומות 22/01/2023 תאריך פרסום: 22/01/2023. מס' ילקוט פרסומים: 11060. עמוד: 3134. שנה עברית: התשפג . 11 8 צפייה
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית 18/01/2023 11 8
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 18/01/2023 11 8
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 17/01/2023 11 8
החלטה בדיון בהפקדה 18/07/2022 6 5
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 18/10/2021 6 5
קבלת תכנית 05/05/2021 5 4

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 35 תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימור כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 400 מחוז חיפה - תכנית מתאר לשטח הגלילי לתכנון עיר - מחוז חיפה שינוי
תוכנית ג/ 604 תכנית מתאר עוספיה שינוי
תוכנית 356-0096750 עוספיא עמק הזיתים שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2022001 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת המשנה ליישובים דרוזים וצ'רקסים 18/07/2022
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 18/01/2023 הורדה
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט/ים בתחום התכנית 18/01/2023 הורדה