261-0560813

כאוכב אבו אלהיגא הגדלת זכויות בניה למגרש 332

מטרת התוכנית


שינוי זכויות בנייה במגרש 322

עיקרי הוראותיה


הגדלת זכויות בנייה

דברי הסבר


תכנית מפורטת ג/9779 מגדירה 30% בנייה למבני ציבור לרבות מגרש 322.
תכנית זו בא לממש את תכנית המתאר ולהגדיל זכויות בנייה במגרש מבני ציבור 322 (צד צפוני של גן פסלים) ל-180%.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מבני ציבור (מ"ר) 2,026 מ"ר +506 מ"ר +1,520 מ"ר

מקום התוכנית


שכונה מערבית מצד צפוני לכביש מס' 11 ומצד מערבי לכביש מס' 21

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הוראות התכנית - מאושרות הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום מצב מאושר הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום תשריט התכנית הורדה
מסמכים חתומים
תדפיס הוראות התכנית חתום להפקדה הורדה
מצב מאושר רקע תכנוני קיים-חתום להפקדה הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
מסמכים
פרוטוקול / החלטות החלטת מועצה מקומית הורדה
חוות דעת לפי סע' 96א חוות דעת מודד על עצים בשטח הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
הפקת מסמך בדבר העברת התכנית המאושרת למשרדי הוועדה המקומית 25/03/2019 5 4
פרסום לאישור בעיתונים 04/01/2019 תאריך פרסום בעיתון: 01/01/2019. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 04/01/2019. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 04/01/2019. עיתון: עיתון מקומי א. 5 4
פרסום לאישור ברשומות 13/12/2018 תאריך פרסום: 13/12/2018. מס' ילקוט פרסומים: 8037. עמוד: 4254. שנה עברית: התשעט . 5 4 צפייה
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 13/12/2018 5 4
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 12/12/2018 5 4
לא הוגשו התנגדויות 13/09/2018 5 4
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 01/08/2018 5 4
פרסום להפקדה בעיתונים 13/07/2018 תאריך פרסום בעיתון: 10/07/2018. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 13/07/2018. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 13/07/2018. עיתון: עיתון מקומי א. 5 4
פרסום להפקדה ברשומות 28/06/2018 תאריך פרסום: 28/06/2018. מס' ילקוט פרסומים: 7857. עמוד: 9142. שנה עברית: התשעח . 5 4 צפייה
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 27/06/2018 5 4
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 26/06/2018 5 4
החלטה בדיון בהפקדה 16/05/2018 5 4
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 27/02/2018 2 3
קבלת תכנית 15/10/2017 1 2

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 15607 תכנית מתאר כאוכב שינוי צפייה
תוכנית ג/ 9779 יעוד שטח למגורים, מבני ציבור, תיירות, ספורט ושצ"פ,שינוי למתאר, כאוכב. שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2018008 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 16/05/2018
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 09/12/2018 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 26/06/2018 הורדה