354-0703785

בני מוחסן - שכונה דרומית ג'ת - חלוקה חדשה

מטרת התוכנית


א.חלוקה חדשה בהסכמה ויצירת צורת מגרשים רגולריים.

עיקרי הוראותיה


1. חלוקה בהסכמת הבעלים.
2. קביעת הוראות וזכויות בניה לתכנית.

דברי הסבר


התוכנית יזומה ע"י אחד מבעלי הקרקע, במטרה עיקרית חלוקה חדשה למגרשי בניה לפי חזקה בקרקע .

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מבני ציבור (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר
מגורים (יח"ד) 10 יח"ד +10 יח"ד יח"ד 5 יח"ד לדונם
מגורים (מ"ר) 2,021.67 מ"ר +2,021.67 מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


המקום נמצא בשכונה הדרומית של הישוב ג'ת המשולש.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
טבלאות הקצאה הורדה
מצב מאושר הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
מסמכים
חוות דעת לפי סע' 96א חוות דעת מהנדסת הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 12/03/2019 3 2

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ענ/ 1239/ חפאג/ 1377 שכונה דרומית בג'ת שינוי צפייה