יוש/ 2/ 13/ 113

קדומים - סביבת תא שטח 773,במתחם צ/15

מטרת התוכנית


הסדרת מצב קיים בשטח ולשם כך:
1-הקטנת תא שטח מס' 2015 שיעודו שטח לבנייני ציבור והוספת תא שטח 773 שיעודו אזור מגורים א' וקטע של דרך משולבת עפ''י תכנית איחוד וחלוקה.
2-הרציונל לנאמר בסעיף קטן 1 לעיל הינו הפחתה כוללת של מספר יח''ד במתחם צ/15 (לפי מצב קיים בתכנית איחוד וחלוקה)לעומת הקיבולת המותרת (לפי תכנית מפורטת תקיפה מס' 113/13 )

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
נספחים
נספח/ הוראות תנועה הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 08/03/2019 תאריך פרסום בעיתון: 19/02/2019. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 22/02/2019. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 08/03/2019. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 19/02/2019. עיתון: עיתון מקומי ב. תאריך פרסום בעיתון: 25/02/2019. עיתון: משרדי מפקדת התיאום והקישור הנפתית.
אישור הדרג המדיני - ניתן אישור לבקשה 14/02/2019
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 14/02/2019
החלטה בדיון באישור תכנית 26/12/2018
החלטה בדיון בהתנגדויות 23/12/2018
הוגשו התנגדויות 31/07/2018
פרסום להפקדה בעיתונים 01/06/2018 תאריך פרסום בעיתון: 29/05/2018. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 29/05/2018. עיתון: ישראל היום. תאריך פרסום בעיתון: 01/06/2018. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 24/05/2018. עיתון: משרדי מפקדת התיאום והקישור הנפתית.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 26/04/2018
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 26/04/2018
החלטה בדיון בהפקדה 29/11/2017
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 19/06/2017
קבלת תכנית 19/06/2017

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית יוש/ 13/ 113 שינוי

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית יוש/ 3/ 13/ 113 קדומים - סביבת תא שטח 773,במתחם צ/15 שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2018013 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 26/12/2018
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2018024 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתנגדויות 08/10/2018
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2017012 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 29/11/2017
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה 14/02/2019 הורדה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית 09/05/2018 הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 22/01/2019 הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מוטי מרקוביץ
2 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אילן ולימור שלמה