יוש/ 3/ 13/ 113

קדומים, הרחבת שכונת מגורים

מטרת התוכנית


1. קביעת השימושים המותרים ביעודי הקרקע
2. התווית רשת הדרכים למיניהן וסיווגן
3. ביטול דרכים מאושרות
4. קביעת זכויות, הוראות ומגבלות בניה בתחום התכנית
5. קביעת הוראות לבינוי ועיצוב אדריכלי
6. קביעת הוראות לפיתוח השטח
7. קביעת תנאים, שלבי ביצוע ושלבי פיתוח שיחייבו את מבצעי התכנית.
8. קביעת הוראות להוצאת היתרי בניה והיתרי אכלוס.
9. קביעת הוראות להכנת תכנית מפורטת ל- מבנים ומוסדות ציבור, מסחר ומשרדים, שצ"פ, דרכים ושטחים פתוחים.
10. שינוי יעוד שטחים חקלאיים לשטחי מגורים א' וג', מבנים ומוסדות ציבור, מסחר ומשרדים, שצ"פ, דרכים ושטחים פתוחים.
11. שינוי שטח שיעודו שטח לתכנון בעתיד לשטחי מגורים ג', שטחים פתוחים ושצ"פים

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 380 יח"ד יח"ד +380 יח"ד

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
נספחים
נספח/ הוראות תנועה הורדה
נספח/ הוראות תנועה הורדה
נספח/ הוראות תנועה הורדה
נספח/ הוראות בינוי הורדה
חתכים הורדה
נספח/ הוראות תנועה הורדה
נספח/ הוראות תנועה הורדה
נספח כללי/אחר קבצים דיגיטאליים - הפקדה הורדה
נספח/ הוראות תנועה הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 02/04/2023
החלטה בדיון באישור תכנית 22/02/2023
לא הוגשו התנגדויות 15/02/2023
פרסום להפקדה בעיתונים 02/06/2022 תאריך פרסום בעיתון: 02/06/2022. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 30/05/2022. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 30/05/2022. עיתון: משרדי מפקדת התיאום והקישור הנפתית. תאריך פרסום בעיתון: 27/05/2022. עיתון: אל-סינארה.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 26/05/2022
החלטה בדיון בהפקדה 27/10/2021
אישור הדרג המדיני - ניתן אישור לבקשה 14/01/2021
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף 30/12/2020
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 30/12/2020
התכנית הועברה לטיפול הועדה המקומית 30/12/2020
קבלת תכנית 18/10/2020

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית יוש/ 2/ 13/ 113 קדומים - סביבת תא שטח 773,במתחם צ/15 שינוי צפייה
צפייה
תוכנית יוש/ א/ 5/ 113 שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2023001 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 22/02/2023
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2021005 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 27/10/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה 23/03/2023 הורדה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית 26/05/2022 הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 15/02/2023 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 26/05/2022 הורדה