256-0605220

בית בד מערבית לעין קניה ג/24312

מטרת התוכנית


שינוי לחקלאי מיוחד לשימוש בית בד תלת פאזי.

עיקרי הוראותיה


1- שינוי יעוד משטח ללא תכנון מפורט לשטח ביעוד חקלאי מיוחד.
2- קביעת הנחיות מיוחדות ביעוד חקלאי לדרך גישה ( זיקת הנאה ).
3- קביעת הוראות למתן היתר בניה .
4- קביעת זכויות ומגבלות בניה .

דברי הסבר


התכנית נמצאת מערבי לכפר עין קניה בשטחים חקלאיים. מגיעים למגרש באמצע דרך חקלאי הקיים בשטח.
התכנית באה לשינוי יעוד משטח ללא תכנון מפורט לשטח חקלאי עם הנחיות מיוחדות ( לשימוש בית בד).
במרחב התכנון ישנם 5 ישובים 4 מהם ישובים מרוחקים שאין בהם בת בד אחד וישנם הרבה עצי זית, ועל מנת להשלים שלב ייצור השמן כולם מחייבים לנסוע למרחקים גדולים, על כן בית בד באחד הישובים מחויב במציאות, אשר יתן מענה הולם וחיוני למצוקה הקיימת,

מקום התוכנית


מערב ישוב כפר עין קניה בשטח חקלאי

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
סביבה ונוף הורדה
סביבה ונוף הורדה
שמירה על עצים בוגרים הורדה
בינוי הורדה
מצב מאושר הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
מסמכים
פרוטוקול / החלטות פרוטוקול מליאת הוועדה מס' 20180005 הורדה
פרוטוקול / החלטות פרוטוקול ממועצה הורדה
פרוטוקול / החלטות פרוטוקול הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 14/02/2019 10 6
פרסום הודעה בדבר דחיית תכנית באתר אינטרנט 13/02/2019 10 6
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 26/11/2018 10 6
קבלת תכנית 24/05/2018 6 5

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 34/ ב/ 3 תכנית מתאר ארצית לנושא ניקוז ונחלים. כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 35 תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימור כפיפות צפייה
תוכנית תממ/ 2/ 3 תכנית מתאר למחוז צפון-שינוי מס' 3-תוספת רמת הגולן כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 17089 תכנית מתאר חדשה עין קניה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 6540 קביעת הוראות למתן היתרי בניה למבנים חקלאיים במחוז הצפון כפיפות צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2019001 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל 13/02/2019
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה