251-0634618

יעוד קרקע חקלאית למסחר בעילבון

מטרת התוכנית


יעוד שטח לאזור מסחר

עיקרי הוראותיה


1. שינוי יעוד קרקע מאזור חקלאי לאזור מסחרי.
2. קביעת הוראות בניה ופיתוח.

דברי הסבר


חלק מחלקה 52 בגוש 15424 מיועד למגורים עפ"י תכנית ג/2691 . החלק המערבי של החלקה בשלבי תכנון ע"י המועצה המקומית. החלק המזרחי בשטח של 1.9 ד' ( החלק,נשוא תכנית זו ) אשר בבעלות מגישי התכנית נותר ללא תכנון.
תכנית זו באה להשלים את תכנון כל חלקה 52 ע"מ לאפשר חלוקה צודקת בין השותפים.
התכנית צמודת דופן, ובשטח קיימות כל התשתיות הדרושות לפיתוח השטח.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מסחר (מ"ר) 1,521 מ"ר מ"ר +1,521 מ"ר לפי 80% שטח עיקרי במצב מוצע .

מקום התוכנית


על כביש הכניסה לישוב עילבון - בקרבת אזור המלאכה.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
בינוי נספח בינוי הורדה
סביבה ונוף הורדה
חניה נספח חניה הורדה
מצב מאושר מצב מאושר הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
מסמכים
פרוטוקול / החלטות החלטת ועדה מקומית הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום הודעה בדבר דחיית תכנית באתר אינטרנט 29/01/2019 4 3
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 29/01/2019 4 3
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 05/08/2018 4 3
קבלת תכנית 06/05/2018 4 3

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 34/ ב/ 4 תכנית מתאר ארצית למשק המים - איגום, החדרה והידרולוגיה כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 35 תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימור כפיפות צפייה
תוכנית תממ/ 2/ 9 תכנית מתאר למחוז צפון-שינוי מס' 9 כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 2691 שנוי יעוד למגורים - עילבון ללא שינוי
תוכנית ג/ 5516 תכנית מתאר עילבון שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2019001 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 29/01/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019001 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 29/01/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2018021 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 02/01/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2018021 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 02/01/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה