יוש/ 18/ 3/ 201

בית אריה - שינוי ייעוד קרקע משצ''פ למגורים ב',דרך ושצ''פ

מטרת התוכנית


בית אריה - שינוי ייעוד קרקע משצ''פ למגורים ב',דרך ושצ''פ

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום הורדה
נספחים
נספח/ הוראות תנועה הורדה
נספח/ הוראות בינוי הורדה
תכתובת
תכתובות נוסח פרסום בערבית להפקדה הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 08/01/2019 תאריך פרסום בעיתון: 15/12/2018. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 03/12/2018. עיתון: אל-קודס. תאריך פרסום בעיתון: 03/12/2018. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 05/12/2018. עיתון: עיתון מקומי ב. תאריך פרסום בעיתון: 02/12/2018. עיתון: משרדי מפקדת התיאום והקישור הנפתית.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 21/11/2018
החלטה בדיון בהפקדה 17/10/2017
אישור הדרג המדיני - ניתן אישור לבקשה 08/02/2017
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 25/08/2016
קבלת תכנית 25/08/2016

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית יוש/ 2/ 951 כביש מס' 465 בקטע א-לבן רנתיס שינוי צפייה
תוכנית יוש/ 3/ 201 שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2018004 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה לדרכים, מסילות ברזל ושדות תעופה 28/11/2018
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2017011 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 17/10/2017
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית 21/11/2018 הורדה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית 10/12/2018 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 15/11/2018 הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מורן אבן בשם תושבי שכונת כרמים בית אריה