יוש/ 2/ 951

כביש מס' 465 בקטע א-לבן רנתיס

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום תוכנית מאושרת הורדה
הוראות התכנית - מאושרות - ערבית תוכנית מאושרת הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום תשריט קנ'מ 1.20000 חתום הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום תוכנית מאושרת הורדה
נספחים
נספח/ הוראות בינוי נספח קנ'מ 1.2500 חתום הורדה
נספח כללי/אחר תוכנית מאושרת הורדה
נספח כללי/אחר פרוטוקול ישיבה 91_4 הורדה
נספח כללי/אחר פרוטוקול מ-4.8.91 הורדה
נספח כללי/אחר פרוטוקול מ-22.4.93 הורדה
נספח כללי/אחר פרוטוקול מ-16.6.93 הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 28/02/1999
פרסום לאישור בעיתונים 28/02/1999 תאריך פרסום בעיתון: 28/02/1999.
החלטה בדיון באישור תכנית 16/06/1993
החלטה בדיון בהפקדה 04/08/1991
קבלת תכנית 13/07/1991

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית יוש/ 18/ 3/ 201 כביש מס' 465 בקטע א-לבן רנתיס שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2018002 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה לדרכים, מסילות ברזל ושדות תעופה 25/04/2018
פרוטוקול הורדה