258-0675447

מתחם ד שכונה מערבית גוש חלב

מטרת התוכנית


מתן אפשרות מימוש הבניה בהתאם לדרישה מתב"ע ג/10781 , לתכנן את מתחם זה ולחלקו למגרשים בצורה שתאפשר בניה נורמלית מאחר והחלקות מקור צורתם אינה מאפשרת בניה נורמאלית לרבות חלוקת השטח למגרשים בהתאם לבעלות החלה על הקרקע , ומתן פיתרונות גישה לרכבים, הולכי רגל וחיבור לתשתיות עירוניות.

עיקרי הוראותיה


- איחוד וחלוקה .
- קביעת קווי בנין .
- שינוי בהוראות בינוי או עיצוב .
- קביעת גודל מגרש מינימלי .
- הגדלת מס' יחידות דיור .
- הארכת דרך לצורך גישה למגרשים סמוכים .

דברי הסבר


על המתחם המיועד חלה תב"ע ג/10781 , תב"ע זו מחייבת תכנון תכנית מפורטת הכוללת איחוד וחלוקה אשר תעשה במאוחר וזאת כי והחלקות מקור צורתם אינה מאפשרת בניה נורמאלית ואין אפשרות לממש עתודות קרקע אילו כל עוד אין חלוקה מוסדרת הנדסית וגם קניינית, על כן אנו מגישים תוכנית זו .

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 15.5 יח"ד +16.5 יח"ד -1 יח"ד
מגורים (מ"ר) 3,843.84 מ"ר +4,149.22 מ"ר -305.38 מ"ר

מקום התוכנית


שכונה מערבית גוש חלב

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
טבלאות איזון והקצאה עקרונות שומה הורדה
טבלאות איזון והקצאה טבלאות הקצאה הורדה
מצב מאושר תשריט מצב מאושר הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 24/10/2018 4 2

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 10781 שינוי יעוד משטח חקלאי לאיזור מגורים והתווית מערכת דרכים - גוש חלב שינוי צפייה
תוכנית ג/ 16653 לאפשר הקמת מבנה מוגן מפני מצב מלחמה במגרשים בהם מוצו כל זכויות הבניה כפיפות צפייה