ג/ 10781

שינוי יעוד משטח חקלאי לאיזור מגורים והתווית מערכת דרכים - גוש חלב

מטרת התוכנית


א. שינוי יעוד משטחים חקלאיים לאזור מגורים.
ב. הקצאות שטחים לצרכי ציבור.
ג. קביעת מערכת דרכים.
ד. קביעת הוראות בניה.

עיקרי הוראותיה


נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מבני ציבור (מ"ר) 9.719 מ"ר מ"ר מ"ר
מגורים (יח"ד) 149.42 יח"ד יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 08/05/2002 תאריך פרסום: 08/05/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5073. עמוד: 2301. שנה עברית: התשסב . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 12/04/2002 תאריך פרסום בעיתון: 09/04/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 12/04/2002. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 12/04/2002. עיתון: כל אל ערב.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 26/03/2002
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 26/03/2002
החלטה בדיון באישור תכנית 03/12/2001
פרסום להפקדה ברשומות 17/07/2001 תאריך פרסום: 17/07/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5003. עמוד: 3339. שנה עברית: התשסא . צפייה
הוגשו התנגדויות 29/06/2001
פרסום להפקדה בעיתונים 29/06/2001 תאריך פרסום בעיתון: 28/06/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 29/06/2001. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 29/06/2001. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 14/06/2001
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 13/06/2001
החלטה בדיון בהפקדה 26/08/1998
קבלת תכנית 09/07/1998

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 31 תכנית מתאר ארצית משולבת לבניה פיתוח ולקליטת עליה אישור ע"פ תמ"א צפייה
תוכנית ג/ 912 תכנית מתאר גוש חלב שינוי

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 258-0274738 שינוי יעוד משטח חקלאי לאיזור מגורים והתווית מערכת דרכים - גוש חלב שינוי
תוכנית ג/ 19071 שינוי יעוד משטח חקלאי לאיזור מגורים והתווית מערכת דרכים - גוש חלב שינוי צפייה
תוכנית מנ/ מק/ 3511 שינוי יעוד משטח חקלאי לאיזור מגורים והתווית מערכת דרכים - גוש חלב שינוי צפייה
תוכנית 258-0675447 שינוי יעוד משטח חקלאי לאיזור מגורים והתווית מערכת דרכים - גוש חלב שינוי
תוכנית גנ/ 16633 שינוי יעוד משטח חקלאי לאיזור מגורים והתווית מערכת דרכים - גוש חלב שינוי צפייה
תוכנית מנ/ מק/ 2107 שינוי יעוד משטח חקלאי לאיזור מגורים והתווית מערכת דרכים - גוש חלב שינוי צפייה
תוכנית 258-0454207 שינוי יעוד משטח חקלאי לאיזור מגורים והתווית מערכת דרכים - גוש חלב שינוי
תוכנית 258-0490565 שינוי יעוד משטח חקלאי לאיזור מגורים והתווית מערכת דרכים - גוש חלב שינוי
תוכנית 258-0506923 שינוי יעוד משטח חקלאי לאיזור מגורים והתווית מערכת דרכים - גוש חלב שינוי
תוכנית ג/ 16923 שינוי יעוד משטח חקלאי לאיזור מגורים והתווית מערכת דרכים - גוש חלב שינוי צפייה
תוכנית 258-0490573 שינוי יעוד משטח חקלאי לאיזור מגורים והתווית מערכת דרכים - גוש חלב שינוי
תוכנית ג/ 19792 שינוי יעוד משטח חקלאי לאיזור מגורים והתווית מערכת דרכים - גוש חלב שינוי צפייה
תוכנית 258-0490557 שינוי יעוד משטח חקלאי לאיזור מגורים והתווית מערכת דרכים - גוש חלב שינוי
תוכנית 258-1074798 שינוי יעוד משטח חקלאי לאיזור מגורים והתווית מערכת דרכים - גוש חלב שינוי

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אלי בחות
2 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ת.ז. 21122817 אליאס סלים ג'ובראן
3 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ת.ז. 21109392 דאהר בדיע
4 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ת.ז. 52390747 כנאענה מוסלח
5 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ת.ז. 50803907 לחוד אנטון
6 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ת.ז. 54437660 מארון אדיב עקל
7 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ת.ז. 21109053 מטאנס סאדר
8 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ת.ז. 21120100 ניג'ם גיריס
9 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ת.ז. 59472134 עבוד עימאד
10 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עקל חנא
11 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ת.ז. 28353621 שולי וסאם