258-0424952

איחוד זכויות בנייה בחלקות 92,69 פסוטה

מטרת התוכנית


איחוד זכויות בנייה בחלקות 92,69

עיקרי הוראותיה


איחוד זכויות בנייה בחלקות 92,69
שינוי זכויות בנייה בחלקה 92 והתאמתם לזכויות בחלקה 69

דברי הסבר


איחוד זכויות בנייה בחלקות 92,69
לצורך קבלת מגרשים יותר טובים לבנייה מבחנה גיאומטרית . בשכונה הצפון מזרחית.
שינוי הוראות בנייה לחלקה 92 והתאמתם לזכויות בחלקה 69.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 20 יח"ד +12 יח"ד +8 יח"ד (8 מתכנית ג/ 19516 צפיפות 6 יח"ד לדונם + 4 יח"ד בקירוב לפי תכנית ג/1346 . 1 יח"ד במגרש מינמלי 400" 4 מגרשים בהתאם לתכנית ג/1346" ).
מגורים (מ"ר) 3,959 מ"ר +3,838.8 מ"ר +120.2 מ"ר לפי תכנית ג/19516 120% - 1450 מ"ר *120% =1740 מ"ר ולפי ג/ 5887 (ג/1346) 40% * 3 קומות -1924*120%= 2308.8 מ"ר - סה"כ 1740+2308.8=4048.8 מ"ר - מותר שטח לחנויות בס"כ 30 מ"ר למגרש מינימלי 400 מ"ר 1924/400=4.8 מגרשים +1450מ"ר /400 = 3.62 מגרשים סה"כ 7 מגרשים *30 מ"ר למסחר = 210 מ"ר למסחר . -4048.8 מ"ר -210מ"ר = 3838.8
מסחר (מ"ר) 90 מ"ר +210 מ"ר -120 מ"ר (התכנית מציעה 3 מגרשים).

מקום התוכנית


שכונה מזרחית

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
מסמכים חתומים
תדפיס הוראות התכנית חתום להפקדה הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע-חתום להפקדה הורדה
מצב מאושר חתום להפקדה הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
מסמכים
מסמך נדרש ע"י יו"ר הועדה/הועדה היתר למבנה קיים הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 26/08/2018 תאריך פרסום: 26/08/2018. מס' ילקוט פרסומים: 7926. עמוד: 11169. שנה עברית: התשעח . 18 11 צפייה
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 22/08/2018 18 11
התכנית אושרה 20/08/2018 18 11
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 20/08/2018 18 11
החלטה בדיון באישור תכנית 18/06/2018 17 10
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 08/04/2018 17 10
לא הוגשו התנגדויות 05/03/2018 17 10
פרסום להפקדה בעיתונים 05/01/2018 תאריך פרסום בעיתון: 04/01/2018. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 05/01/2018. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 05/01/2018. עיתון: עיתון מקומי א. 17 10
פרסום להפקדה ברשומות 27/12/2017 תאריך פרסום: 27/12/2017. מס' ילקוט פרסומים: 7655. עמוד: 3666. שנה עברית: התשעח . 17 10 צפייה
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 12/12/2017 17 10
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 07/12/2017 17 10
החלטה בדיון בהפקדה 05/07/2017 13 10
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 17/05/2017 10 8
קבלת תכנית 08/01/2017 7 5

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 1346 מתאר כפר פסוטה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 5887 תקון דרכים בהתאם למצב הקיים -פסוטה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 16653 לאפשר הקמת מבנה מוגן מפני מצב מלחמה במגרשים בהם מוצו כל זכויות הבניה כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 19516 ביטול דרכים, התווית דרכים חלופיות,שינוי יעוד ממגורים לדרך משולבת- פסוטה כפיפות צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 258-1036706 איחוד זכויות בנייה בחלקות 92,69 פסוטה החלפה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2018011 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 11/07/2018
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2018011 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 11/07/2018
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2018011 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 11/07/2018
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2018009 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל 18/06/2018
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2018009 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל 18/06/2018
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2018009 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל 18/06/2018
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2018009 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל 18/06/2018
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2018009 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל 18/06/2018
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2018009 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל 18/06/2018
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2018009 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל 18/06/2018
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2018009 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל 18/06/2018
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2018009 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל 18/06/2018
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2018009 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל 18/06/2018
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2017009 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 05/07/2017
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 22/08/2018 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 10/12/2017 הורדה