356-0590968

בניין מגורים ומסחר מוצע ולגליזציה למבנה מגורים קיים 2.

מטרת התוכנית


שינוי יעוד שטח חקלאי לאזור מגורים ומסחר ולגליזציה למבנה מגורים קיים.

עיקרי הוראותיה


- שינוי יעוד שטח חקלאי לשטח מגורים ומסחר.
- שינוי יעוד שטח חקלאי לאזור מגורים א'.
- שינוי יעוד אזור חקלאי לשטח דרך.
- שינוי יעוד שטח חקלאי לשצ"פ.
- קביעת הוראות הבניה.

דברי הסבר


תכנית זו מציעה לשנות יעוד קרקע חקלאית לשטח מגורים ומסחר והסדרת בניה קיימת של בניין מגורים. השטח נמצא בתחום שיפוט רשות מקומית עוספיא דרומית לבית ספר רונסון, וגובל עם תחום שיפוט דלית אלכרמל ותכנית ואדי אלפש שנמצאת בשלבי הכנה מתקדמים.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 11 יח"ד יח"ד +11 יח"ד 8 יח' דיור בשתי קומות בתא שטח 1000. 3 יח' דיור בתא שטח 20.
מגורים (מ"ר) 1,638 מ"ר מ"ר +1,638 מ"ר בתא שטח 1000 מוצעות 2 קומות ובכל קומה עד 4 יח' דיור ששטח כל אחת לא יעלה על 120 מ"ר. סה"כ שטח עיקרי למגורים בתא שטח 1000 יהיה 960 מ"ר. בתא שטח 20 שטח המגורים העיקרי יהיה 678 מ"ר
מסחר (מ"ר) 500 מ"ר מ"ר +500 מ"ר

מקום התוכנית


השטח נמצא בגבול הדרומי של עספיא דרומית לבית ספר רונסון .

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
בינוי הורדה
מצב מאושר הורדה
תנועה הורדה
ביוב וניקוז הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום הודעה בדבר דחיית תכנית באתר אינטרנט 06/08/2018 4 4
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 24/06/2018 4 4
קבלת תכנית 21/12/2017 2 3

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 34/ ב/ 4 תכנית מתאר ארצית למשק המים - איגום, החדרה והידרולוגיה כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 35 תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימור כפיפות צפייה
תוכנית תממ/ 6 תכנית מתאר מחוזית -מחוז חיפה כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 604 תכנית מתאר עוספיה שינוי
תוכנית עד/ 300 תכנית מתאר דאלית אל כרמל. שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2018015 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות א' 06/08/2018
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה