יוש/ 6/ 201

דרך מחברת בית אריה - עופרים

מטרת התוכנית


1. 1. שינוי יעוד קרקע משטח חקלאי לדרך.
2. שינוי יעוד הקרקע משטח ציבורי פתוח, שטח פרטי פתוח, שטח למרכז תחבורה, שטח למרכז עסקים, אזור מגורים ג' אזור מגורים ב' ודרך משולבת לשטח לתכנון בעתיד.
3. קביעת הוראות לתכנון ושיקום נופי .
4. קביעת הוראות בדבר ביצוע התכנית והיתרי בניה.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
נספחים
נספח/ הוראות תנועה נספח תכנית הסדרי תנועה הורדה
נספח/ הוראות תנועה תכנית תנועה צמתים הורדה
נספח/ הוראות תנועה נספח הסדרי תנועה - גיליון 1 הורדה
נספח/ הוראות תנועה נספח הסדרי תנועה - גיליון מס' 2 הורדה
חתכים נספח חתכים אופייניים הורדה
חתכים נספח חתך לאורך הורדה
נספח כללי/אחר נספח חתכים אופינים הורדה
נספח כללי/אחר נספח חתכים אופינים הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 04/07/2018 תאריך פרסום בעיתון: 02/07/2018. עיתון: משרדי מפקדת התיאום והקישור הנפתית. תאריך פרסום בעיתון: 02/07/2018. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 04/07/2018. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 02/07/2018. עיתון: אל-איאם.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 28/06/2018
החלטה בדיון באישור תכנית 05/11/2014
החלטה בדיון בהתנגדויות 20/10/2014
הוגשו התנגדויות 12/09/2014
פרסום להפקדה בעיתונים 12/07/2013 תאריך פרסום בעיתון: 09/07/2013. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 10/07/2013. עיתון: אל-קודס. תאריך פרסום בעיתון: 12/07/2013. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 11/07/2013. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 01/07/2013
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 23/06/2013
החלטה בדיון בהפקדה 22/02/2012
אישור הדרג המדיני - ניתן אישור לבקשה 30/05/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 08/02/2010
קבלת תכנית 28/10/2008

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית יוש/ 5/ RJ תוכנית המתאר האזורית מחוז ירושלים שינוי
תוכנית יוש/ 2/ 2/ 202 שינוי
תוכנית יוש/ 2/ 202 שינוי
תוכנית יוש/ 2/ 951 שינוי
תוכנית יוש/ 6/ RJ שינוי
תוכנית יוש/ 913 שינוי

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית יוש/ 4/ 2/ 2/ 202 דרך מחברת בית אריה - עופרים שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2014013 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 05/11/2014
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2014006 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתנגדויות 10/03/2014
פרוטוקול הורדה
2014003 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתנגדויות 20/01/2014
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה 28/06/2018 הורדה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית 03/07/2013 הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 25/06/2018 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 23/06/2013 הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות לילך חרזי-שילוח מקורות
2 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עלאא מחאג'נה - עו"ד בשם ראשי מועצות הכפרים לובן ועבוד