יוש/ 4/ 2/ 2/ 202

בית אריה, רה תכנון בלב השכונה, מסחר ומגורים, מבני ציבור ושטחים פתוחים

מטרת התוכנית


1. שינוי יעודי מ- שטח ציבורי פתוח, דרך מאושרת, מסחר, שטח פרטי פתוח, קרקע חקלאית, מגורים ג' ל- שטח ציבורי פתוח, שטח למבנים ומוסדות ציבור, דרך ו/או טיפול נופי, מגורים ומסחר, שטחים פתוחים ומבנים ומוסדות ציבור, ודרכים.
2. קביעת השימושים המותרים ביעודי הקרקע.
3. קביעת זכויות, הוראות ומגבלות בניה בתחום התכנית.
4. קביעת הוראות לבינוי ועיצוב אדריכלי.
5. קביעת הוראות לפיתוח השטח.
6. קביעת הוראות להוצאת היתרי בניה והיתרי אכלוס.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 60 יח"ד יח"ד +60 יח"ד

מסמכי התוכנית


מסמכים
תשריט בעבודה הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 18/01/2022
קבלת תכנית 18/01/2022

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית יוש/ 6/ 201 דרך מחברת בית אריה - עופרים שינוי צפייה
תוכנית 2/ 2/ 202 שינוי