יוש/ 2/ א/ 522

סנסנה - שינויים בתכנית תכנית יו/ א/ 522 שבתוקף

מטרת התוכנית


שינויים בתחום תכנית יוש/ א/ 522 שבתוקף

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 15/06/2018 תאריך פרסום בעיתון: 15/06/2018. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 15/06/2018. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 14/06/2018. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 14/06/2018. עיתון: עיתון מקומי ב.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 10/06/2018
החלטה בדיון באישור תכנית 30/05/2018
פרסום להפקדה בעיתונים 04/02/2018 תאריך פרסום בעיתון: 01/02/2018. עיתון: ישראל היום. תאריך פרסום בעיתון: 01/02/2018. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 02/02/2018. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 04/02/2018. עיתון: עיתון מקומי ב.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 29/01/2018
החלטה בדיון בהפקדה 17/10/2017
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 25/10/2016
קבלת תכנית 25/10/2016

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית יוש/ א/ 522 יישוב סנסנה- תכנון היישוב שלב א', הסדרה סטטוטורית של מבנים קיימים ופינוי בינוי שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2018005 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 30/05/2018
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2017011 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 17/10/2017
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 03/06/2018 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 29/01/2018 הורדה