יוש/ א/ 522

יישוב סנסנה- תכנון היישוב שלב א', הסדרה סטטוטורית של מבנים קיימים ופינוי בינוי

מטרת התוכנית


א. תכנון הישוב, שלב א', הסדרה סטטוטורית של מבנים קיימים ופינוי בינוי (40 יח"ד בנויות ו-56 יח"ד פינוי בינוי).
ב. שינוי ייעוד מאזור חקלאי לאזורי מגורים: א', א' מיוחד ,לאזור מבנים ומוסדות ציבור, לאזור מסחר ומבנים ומוסדות ציבור, לאזור תיירות, לשטח ציבורי פתוח, לשטחים פתוחים, לפארק/גן ציבורי, למתקנים הנדסיים, לבית קברות ולדרכים.
ג. קביעת שימושים מותרים בייעודי הקרקע השונים.
ד. קביעת הוראות ומגבלות בנייה בתחום התכנית.
ה.התווית רשת הדרכים למיניהן וסיווגן.
ו. קביעת תנאים, שלבי ביצוע ושלבי פיתוח שיחייבו את מבצעי התכנית.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
חדרי מלון / תיירות (חדר) 32 חדר חדר חדר
מגורים (יח"ד) 96 יח"ד יח"ד יח"ד

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 16/11/2015
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 09/11/2015
החלטה בדיון באישור תכנית 18/10/2015
החלטה בדיון בהתנגדויות 20/10/2014
הוגשו התנגדויות 27/08/2013
פרסום להפקדה בעיתונים 27/06/2013 תאריך פרסום בעיתון: 24/06/2013. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 27/06/2013. עיתון: אל-קודס. תאריך פרסום בעיתון: 27/06/2013. עיתון: אל-איאם. תאריך פרסום בעיתון: 26/06/2013. עיתון: עיתון מקומי א.
החלטה בדיון בהפקדה 17/04/2013
אישור הדרג המדיני - ניתן אישור לבקשה 14/02/2013
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 01/07/2012
קבלת תכנית 01/07/2012

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית יוש/ 1/ 522 יישוב סנסנה - מבני ציבור שינוי צפייה
תוכנית 1-R שינוי

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית יוש/ 2/ א/ 522 יישוב סנסנה- תכנון היישוב שלב א', הסדרה סטטוטורית של מבנים קיימים ופינוי בינוי שינוי צפייה
תוכנית יוש/ 1/ א/ 522 יישוב סנסנה- תכנון היישוב שלב א', הסדרה סטטוטורית של מבנים קיימים ופינוי בינוי שינוי צפייה
תוכנית יוש/ 1/ 2/ א/ 522 יישוב סנסנה- תכנון היישוב שלב א', הסדרה סטטוטורית של מבנים קיימים ופינוי בינוי שינוי
תוכנית יוש/ ב/ 522 יישוב סנסנה- תכנון היישוב שלב א', הסדרה סטטוטורית של מבנים קיימים ופינוי בינוי שינוי צפייה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה 10/11/2015 הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 09/11/2015 הורדה