258-0551812

הקמת מבנה משק לול הטלה -חלקה 3 - גוש חלב

מטרת התוכנית


מטרת התכנית הנה הקמת מבנה משק לול הטלה

עיקרי הוראותיה


שינוי יעוד קרקע חקלאי מיוחד למבנה משק לול הטלה
תנאים להיתר בניה
קביעת מרווחי בניה וגובה מבנה
קביעת הנחיות בינוי , עיצוב אדריכלי
קביעת הנחיות סביבתיות

דברי הסבר


תכנית מפורטת זו באה לשנות יעוד קרקע בחלקה 3 בגוש 14114 לאזור מבנה משק להקמת לול הטלה

מקום התוכנית


תכנית ממוקמת דרומית לכביש 89 ומצד מערב לישוב גוש חלב

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
סביבה ונוף נספח נופי הורדה
תנועה נספח תנועה הורדה
בינוי נספח בינוי הורדה
סביבה ונוף נספח נוף הורדה
מצב מאושר מצב מאושר הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
מסמכים
מסמך נדרש ע"י יו"ר הועדה/הועדה נתקבל מהועדה מקומית הורדה
פרוטוקול / החלטות פרוטוקול מ.מ.גוש חלב הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום הודעה בדבר דחיית תכנית באתר אינטרנט 09/05/2018 4 1
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 19/11/2017 4 1
קבלת תכנית 19/07/2017 1 1

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 35 תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימור כפיפות צפייה
תוכנית תממ/ 2/ 9 תכנית מתאר למחוז צפון-שינוי מס' 9 כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 16923 תכנית מתאר גוש חלב שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2018008 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל 09/05/2018
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2018008 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל 09/05/2018
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה