259-0332833

ג/22685 -הגדלת זכויות בניה במגרש בודד בטובא זנגריה

מטרת התוכנית


הגדלת זכויות הבניה בחלקה מס' 144 גוש 14148 בטובא על מנת לאפשר הקמת יחידת דיור נוספת בקומה שלישית .

עיקרי הוראותיה


1- הגדלת אחוזי הבניה .
2- הגדלת תכסית הבניה .
3-הסדרת קווי הבניין עבור הבנייה הקיימת .
4-קביעת תנאים למתן היתר בנייה .

דברי הסבר


הגדלת אחוזי הבניה מ- 126% ל- 160% והגדלת תכסית הבניה מ- 50% ל- 60% .
על מנת לאפשר הקמת יחידת דיור נוספת בקומה שלישית . הסדרת קווי בניין בהתאם לבניה הקיימת
באמצע הכפר טובא זנגריה , מזרחית לכביש מס' 12 .

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
חדרי מלון / תיירות (חדר) 1 חדר +1 חדר חדר 1 יח"א , הערכת מימוש
חדרי מלון / תיירות (מ"ר) 40 מ"ר +40 מ"ר מ"ר הערכת מימוש
מבני ציבור (מ"ר) 40 מ"ר +40 מ"ר מ"ר הערכת מימוש
מגורים (יח"ד) 3 יח"ד +3 יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) 909 מ"ר +674 מ"ר +235 מ"ר
מסחר (מ"ר) 40 מ"ר +40 מ"ר מ"ר הערכת מימוש
תעסוקה (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


באמצע הכפר טובא זנגריה מזרחית לכביש מס' 12

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום תוכנית מאושרת הורדה
נספחים
מצב מאושר תשריט מצב מאושר-חתום להפקדה הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
מסמכים
פרוטוקול / החלטות החלטת הועדה המקומית אצבע הגליל הורדה
פרוטוקול / החלטות החלטת ההמלצה של הועדה המקומית הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
הפקת מסמך בדבר העברת התכנית המאושרת למשרדי הוועדה המקומית 09/04/2018 14 8
פרסום לאישור בעיתונים 16/03/2018 תאריך פרסום בעיתון: 13/03/2018. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 16/03/2018. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 16/03/2018. עיתון: עיתון מקומי א. 14 8
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 16/03/2018 14 8
פרסום לאישור ברשומות 21/02/2018 תאריך פרסום: 21/02/2018. מס' ילקוט פרסומים: 7711. עמוד: 5696. שנה עברית: התשעח . 14 8 צפייה
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 19/02/2018 14 8
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 12/02/2018 14 8
החלטה בדיון באישור תכנית 13/12/2017 14 8
לא הוגשו התנגדויות 19/07/2017 12 7
פרסום להפקדה בעיתונים 19/05/2017 תאריך פרסום בעיתון: 16/05/2017. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 19/05/2017. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 14/05/2017. עיתון: עיתון מקומי א. 12 7
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 05/05/2017 12 7
פרסום להפקדה ברשומות 30/04/2017 תאריך פרסום: 30/04/2017. מס' ילקוט פרסומים: 7491. עמוד: 5375. שנה עברית: התשעז . 12 7 צפייה
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 24/04/2017 12 7
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 09/04/2017 12 7
החלטה בדיון בהפקדה 01/02/2017 12 7
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 19/06/2016 6 5
קבלת תכנית 29/02/2016 4 3

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 35/ 1 תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה לפיתוח ולשימור - שינוי מס' 1 כפיפות צפייה
תוכנית תממ/ 2/ 35 תכנית מתאר מחוזית חלקית - מחוז הצפון - שינוי מס' 35 - הרחבת טובא-זנגריה כפיפות צפייה
תוכנית תממ/ 2/ 9 תכנית מתאר למחוז צפון-שינוי מס' 9 כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 12815 תוכנית מתאר לטובא זנגריה החלפה צפייה
תוכנית ג/ 5952 תכנית מתאר -טובא החלפה צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2017016 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 13/12/2017
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2017001 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 01/02/2017
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 12/02/2018 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 09/04/2017 הורדה