354-0208116

ג'האד מוחסן - שכונה דרומית ג'ת - חלוקה חדשה

מטרת התוכנית


א.חלוקה חדשה בהסכמה ויצירת צורת מגרשים רגולריים.

עיקרי הוראותיה


1. חלוקה בהסכמת הבעלים.
2. קביעת הוראות וזכויות בניה לתכנית.

דברי הסבר


התוכנית יזומה ע"י אחד מבעלי הקרקע, במטרה עיקרית חלוקה חדשה למגרשי בניה לפי חזקה בקרקע .

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מבני ציבור (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר
מגורים (יח"ד) 10 יח"ד +10 יח"ד יח"ד 5 יח"ד לדונם
מגורים (מ"ר) 2,021.67 מ"ר +2,021.67 מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


המקום נמצא בשכונה הדרומית של ג'ת

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
טבלאות הקצאה הורדה
מצב מאושר הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
מסמכים
מסמך נדרש ע"י יו"ר הועדה/הועדה תשריט חלוקה חתום ע"י כל הבעלים הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 28/03/2018 7 6

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ענ/ 1239/ חפאג/ 1377 שכונה דרומית בג'ת שינוי צפייה