ג/ 20720

מבנן a3 - בועינה נוגידאת

מטרת התוכנית


תכנון מפורט למבנן A3 בהתאם להוראות תוכנית ג/ 13274 ע"י איחוד וחלוקה מחדש, התווית דרכים ויעוד שטחים למגורים ושטחי ציבור.

עיקרי הוראותיה


1. איחוד וחלוקה ללא הסכמת כל הבעלים.
2. שינוי יעוד שטח מאזור משולב (מגורים,מבני ציבור ושטחים פתוחים ) ל:
א. אזור מגורים ב'.
ב. לדרך ולדרך משולבת.
ג. לשטח ציבורי פתוח.
ד. לשטח למבנים ומוסדות ציבור.
3. שינוי יעוד שטח מאזור מגורים לדרך משולבת ולשטח ציבורי פתוח.
4. ביטול דרך משולבת ויעודה למגורים ב'.
5. הסדרת דרך שירות בתחום הרצועה של דרך אזורית 785, והסדרת גישה למגרשי מגורים מדרך השירות.
6. הסדרת התחברות לדרך 785 עם כיכר, ומתן הקלה להתחברות זו.
7. הקטנת קווי בניין צידי ואחורי באזור מבנים ומוסדות ציבור מ- 4 מ' ל- 3 מ'.
8. קביעת הוראות בניה ופיתוח.
9. קביעת תנאים למתן היתר בניה.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
חדרי מלון / תיירות (חדר) 4 חדר +1 חדר חדר הערכה
חדרי מלון / תיירות (מ"ר) 160 מ"ר +40 מ"ר מ"ר הערכה
מבני ציבור (מ"ר) 850 מ"ר +50 מ"ר מ"ר
מגורים (יח"ד) 70 יח"ד +25 יח"ד יח"ד לפי מקדם של 2.6 יח"ד\דונם. מתואם עם עמית מורלי
מגורים (מ"ר) 37,844 מ"ר +13,294 מ"ר מ"ר
מסחר (מ"ר) 900 מ"ר +300 מ"ר מ"ר הערכה

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום תכנית מופקדת / לעיון הציבור הורדה
תשריט התכנית
תשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום תכנית מופקדת / לעיון הציבור הורדה
נספחים
טבלת איזון והקצאה תכנית מופקדת / לעיון הציבור הורדה
נספח/ הוראות תנועה תכנית מופקדת / לעיון הציבור הורדה
נספח/ הוראות פיתוח תשתיות - ביוב תכנית מופקדת / לעיון הציבור הורדה
תכתובת
תכתובות חומר נלווה לדיון בולת"ת 41 - 19.05.2015 הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום תכנית לביטול הפקדה ברשומות 12/02/2018 תאריך פרסום: 12/02/2018. מס' ילקוט פרסומים: 7697. עמוד: 4946. שנה עברית: התשעח . צפייה
החלטה בדיון בהתנגדויות 04/12/2017
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 29/03/2016
הוגשו התנגדויות 28/03/2016
פרסום להפקדה בעיתונים 19/02/2016 תאריך פרסום בעיתון: 19/02/2016. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 19/02/2016. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 17/02/2016. עיתון: מעריב.
פרסום להפקדה ברשומות 01/02/2016 תאריך פרסום: 01/02/2016. מס' ילקוט פרסומים: 7197. עמוד: 3120. שנה עברית: התשעו . צפייה
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 27/01/2016
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 18/01/2016
החלטה בדיון במועצה הארצית 19/05/2015
החלטה בדיון בהפקדה 04/08/2014
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 17/03/2013
קבלת תכנית 07/02/2013

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 3/ 11/ ג תכנית מתאר ארצית חלקית לדרכים במחוז הצפון- הוחלפה בתמא/ 1 אישור ע"פ תמ"א צפייה
תוכנית תמא/ 34/ ב/ 4 תכנית מתאר ארצית למשק המים - איגום, החדרה והידרולוגיה כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 35 תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימור כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 38 תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה כפיפות צפייה
תוכנית תממ/ 2/ 9 תכנית מתאר למחוז צפון-שינוי מס' 9 כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 13274 תכנית מתאר בועיינה נוג'ידאת שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2018002 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 04/12/2017
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2017022 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 27/11/2017
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2016027 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 26/10/2016
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2016020 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 28/09/2016
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2016020 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 28/09/2016
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
41 ועדה ארצית - ועדת משנה להקלות מתשתיות תחבורה (ולקו) 19/05/2015
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2014013 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 04/08/2014
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2014013 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 04/08/2014
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2014013 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 04/08/2014
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2013007 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 19/08/2013
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2013006 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 17/06/2013
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2013006 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 01/05/2013
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה בדבר ביטול הפקדת תכנית 29/01/2018 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 19/01/2016 הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות הגיע באיחור רב אך אושר בכר שריף נשלח להתייחסות מגיש וועדה הורדה
2 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות הגיע באיחור רב, אך אושור חמודה מוחמד מוניר ללא תצהיר הורדה
3 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מוראד מוחמד מוסטפא הורדה
4 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מטה דלאשה אברהים הורדה
5 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מטה דלאשה סלאמה הורדה
6 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות פוקרא גאזי הורדה
7 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות פוקרא חמזה אחמד הורדה