354-0321794

שכונה דרומית ג'ת-הרחבת איזור מגורים

מטרת התוכנית


יצירת מסגרת תכנונית להרחבת שכונת מגורים דרומית ג'ת.

עיקרי הוראותיה


1. שינוי יעוד קרקע חקלאית למגורים ב' ושטחים לצורכי ציבור, דרכים ושטחים פתוחים.
2. קביעת הוראות וזכויות בניה.
3. יצירת בסיס חוקי לרישוי מבנים קיימים ללא היתר.

דברי הסבר


מועצה מקומית ג'ת יוזמת תכנית זו בשכונה דרומית של הישוב במטרה לשנות יעוד קרקע חקלאית ליעודים לשטחים לצורכי ציבור , למגורים.
בשכונה זו יש מחסור בצרכי ציבור בעיקר לעניני שטחים למבני ציבור ודרכים לשיפור מערך דרכים בשכונה. ומדובר בהסדרת מבנים קיימים בשטח . תכנית זו מהווה שינוי לתכנית מתאר ג'ת מס' ען/ 1239/ חפאג/ 1377

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מבני ציבור (מ"ר) 1,224 מ"ר מ"ר +1,224 מ"ר
מגורים (יח"ד) 118 יח"ד +31 יח"ד +87 יח"ד
מגורים (מ"ר) 19,979 מ"ר +5,246 מ"ר +14,733 מ"ר סה"כ שטח עיקרי במ"ר 21269 מ"ר מזה הופחתו 1290 מ"ר למסחר.
מסחר (מ"ר) 1,290 מ"ר מ"ר +1,290 מ"ר הערכה מבוססת על מימוש של מסחר בהיקף של 30 מ"ר בכל אחד מהמבנים בתחום התכנית . בתחום התכנית כ- 43 מבנים בכל אחד מהם 30 מ"ר למסחר סה"כ 1290 מ"ר
תעסוקה (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


המקום נמצא בקצה הדרומי של הישוב ג'ת

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
הוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום תכנית מופקדת / לעיון הציבור הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום תכנית מופקדת / לעיון הציבור הורדה
נספחים
מים הורדה
ביוב הורדה
ניקוז הורדה
תנועה הורדה
שמירה על עצים בוגרים הורדה
נספח/ הוראות פיתוח תשתיות - מים תכנית מופקדת / לעיון הציבור הורדה
מצב מאושר הורדה
שמירה על עצים בוגרים תכנית מופקדת / לעיון הציבור הורדה
נספח/ הוראות תנועה תכנית מופקדת / לעיון הציבור הורדה
נספח/ הוראות פיתוח תשתיות - ניקוז תכנית מופקדת / לעיון הציבור הורדה
נספח/ הוראות פיתוח תשתיות - ביוב תכנית מופקדת / לעיון הציבור הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
מסמכים
פרוטוקול / החלטות פרוטוקול ישיבת מועצה מקומית ג'ת בעניין התכנית הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
הפקת מסמך בדבר העברת התכנית המאושרת למשרדי הוועדה המקומית 10/01/2018 49 32
פרסום לאישור בעיתונים 01/12/2017 תאריך פרסום בעיתון: 29/11/2017. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 01/12/2017. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 01/12/2017. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. 49 32
פרסום לאישור ברשומות 08/11/2017 תאריך פרסום: 08/11/2017. מס' ילקוט פרסומים: 7615. עמוד: 1101. שנה עברית: התשעח . 49 32 צפייה
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 06/11/2017 49 32
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 05/11/2017 49 32
החלטה בדיון בהתנגדויות 31/07/2017 30 20
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 25/06/2017 30 20
הוגשו התנגדויות 25/05/2017 30 20
פרסום להפקדה ברשומות 18/04/2017 תאריך פרסום: 18/04/2017. מס' ילקוט פרסומים: 7485. עמוד: 5104. שנה עברית: התשעז . 30 20 צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 09/04/2017 תאריך פרסום בעיתון: 09/04/2017. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 07/04/2017. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 07/04/2017. עיתון: אל-סינארה. 30 20
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית 06/04/2017 30 20
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 05/04/2017 30 20
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 05/04/2017 30 20
החלטה בדיון בוולק"ח 06/03/2017 30 20
החלטה בדיון בהפקדה 26/10/2016 18 14
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 15/08/2016 18 14
קבלת תכנית 22/06/2016 18 14

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 35/ 1 תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה לפיתוח ולשימור - שינוי מס' 1 כפיפות צפייה
תוכנית תממ/ 6 תכנית מתאר מחוזית -מחוז חיפה כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 400 מחוז חיפה - תכנית מתאר לשטח הגלילי לתכנון עיר - מחוז חיפה שינוי
תוכנית ענ/ 1239/ חפאג/ 1377 שכונה דרומית בג'ת שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 354-0724666 שכונה דרומית ג'ת-הרחבת איזור מגורים שינוי
תוכנית 354-0891945 שכונה דרומית ג'ת-הרחבת איזור מגורים כפיפות

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2017019 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה להתנגדויות 31/07/2017
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
628 ועדה ארצית - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים (ולקחש"פ) 06/03/2017
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
628 ועדה ארצית - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים (ולקחש"פ) 06/03/2017
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
628 ועדה ארצית - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים (ולקחש"פ) 06/03/2017
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
377 ועדה ארצית - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולקחש''פ 06/02/2017
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2016015 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות א' 26/10/2016
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 05/11/2017 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 05/04/2017 הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות נצר מוחמד הורדה
2 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עבד אלראזק ג'מל הורדה
3 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד חוסאם ראשד ותד ב"כ המתנגד הורדה
4 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד סאהר סברי מוחסן ב"כ המתנגד הורדה
5 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות שרקייה נעים הורדה
6 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות שרקייה עבדאללה הורדה