251-0331371

הזזת תוואי דרך ואיחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים- רומת הייב

מטרת התוכנית


הזזת תוואי דרך ואיחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים מחדש בתאום עם בעלי קרקע פרטיים ללא שנוי בסה"כ יעודי קרקע , עלפי סעיף 62א.(א)(1) לחוק .

עיקרי הוראותיה


הזזת תוואי דרך ואיחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים .

דברי הסבר


הזזת תוואי דרך ללא שנוי בסה"כ בשטחי יעוד,איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים מחדש .

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) יח"ד יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) 10,478.23 מ"ר +10,478.23 מ"ר מ"ר ללא שינוי

מקום התוכנית


באיזור הצפוני של הישוב .

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
תנועה הורדה
חלוקה לתאי שטח תשריט איחוד וחלוקה הורדה
מצב מאושר תשריט מצב מאושר הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
מסמכים
חוות דעת לפי סע' 96א חוות דעת בעניין סמכות התכנית הורדה
חוות דעת לפי סע' 96א חוות דעת מהנדס הועדה הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 09/01/2018 תאריך פרסום: 09/01/2018. מס' ילקוט פרסומים: 7668. עמוד: 4101. שנה עברית: התשעח . 20 14 צפייה
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 09/01/2018 20 14
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 07/12/2017 20 14
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 17/08/2017 20 14
פרסום להפקדה ברשומות 11/07/2017 תאריך פרסום: 11/07/2017. מס' ילקוט פרסומים: 7543. עמוד: 7594. שנה עברית: התשעז . 15 13 צפייה
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 02/07/2017 15 13
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 04/06/2017 15 13

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 13192 תכנית מתאר לרומת אל הייב שינוי צפייה
תוכנית ג/ 11727 חלוקת שטח למגורים כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 16919 אזור חלקה 45 בגוש 17656 , רומת אל הייב שינוי צפייה
תוכנית ג/ 18937 מתחם מגורים לאיחוד וחלוקה, רומת הייב כפיפות צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2016067 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון 17/08/2017
פרוטוקול הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 07/12/2017 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 02/07/2017 הורדה
נוסח פרסום 02/07/2017 הורדה
נוסח פרסום חתום - pdf 02/07/2017 הורדה
נוסח פרסום חתום - pdf 07/12/2017 הורדה
נוסח פרסום עברית -word 02/07/2017 הורדה
נוסח פרסום עברית -word 07/12/2017 הורדה