251-0486381

רומת הייב - הסדרת זכויות בניה

מטרת התוכנית


שינוי בהוראות בניה באזור המגורים, רומת היב.

עיקרי הוראותיה


1. שינוי קו בניין צידי ל - 4מ', על פי סעיף 62א.(א)(4) לחוק.
2. הגדלת תכסית הבניה ל - 40% על פי סעיף 62א.(א)(9) לחוק.

דברי הסבר


מטרת התכנית הינה הסדרת הוראות וזכויות בנייה שאינן תואמות בין שתי תכניות מאושרות ג/11727 ותכנית המתאר של הישוב 13192.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
מצב מאושר הורדה
קבצים דיגיטליים
קו כחול הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
תאי שטח הורדה
מסמכים
חוות דעת לפי סע' 96א חוות דעת בעניין סמכות הורדה
חוות דעת לפי סע' 96א חוות דעת מהנדס הועדה הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 09/01/2018 תאריך פרסום: 09/01/2018. מס' ילקוט פרסומים: 7668. עמוד: 4102. שנה עברית: התשעח . 9 4 צפייה
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 09/01/2018 9 4
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 07/12/2017 9 4
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 20/06/2017 9 4
פרסום להפקדה ברשומות 27/04/2017 תאריך פרסום: 27/04/2017. מס' ילקוט פרסומים: 7490. עמוד: 5309. שנה עברית: התשעז . 7 3 צפייה
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 05/04/2017 7 3
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 03/04/2017 7 3

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 13192 תכנית מתאר לרומת אל הייב שינוי צפייה
תוכנית ג/ 11727 חלוקת שטח למגורים שינוי צפייה
תוכנית ג/ 16919 אזור חלקה 45 בגוש 17656 , רומת אל הייב שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 251-0478693 רומת הייב - הסדרת זכויות בניה שינוי
תוכנית 251-0579714 רומת הייב - הסדרת זכויות בניה כפיפות

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2016061 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון 20/06/2017
פרוטוקול הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 07/12/2017 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 05/04/2017 הורדה
נוסח פרסום 09/11/2017 הורדה
נוסח פרסום חתום - pdf 07/12/2017 הורדה
נוסח פרסום חתום - pdf 05/04/2017 הורדה
נוסח פרסום עברית -word 05/04/2017 הורדה
נוסח פרסום עברית -word 07/12/2017 הורדה