256-0436410

ג/23158 שינוי יעוד משצ"פ למגורים וביטול דרך-עין קניה, מתחם נ'7

מטרת התוכנית


שינוי יעוד משצ"פ ודרך למגורים ג'1

עיקרי הוראותיה


שינוי יעוד משצ"פ למגורים ג'1
ביטול דרך ושינוי יעוד מדרך למגורים ג'1
קביעת התנאים למתן היתרי בניה

דברי הסבר


מועצה מקומית עין קניה יוזמת תכנית מפורטת לשינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לאזור מגורים ג'1 התואם לתכנית ג/17089
ומבטלת דרך מס' 29 שבלתי ניתנת לסלילה עקב השיפועים האדירים הקיימים בשטח

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מבני ציבור (מ"ר) 132 מ"ר מ"ר +132 מ"ר
מגורים (יח"ד) 10 יח"ד יח"ד +10 יח"ד צפיפות של 3.7 יח"ד לדונם לפי ג/17089
מגורים (מ"ר) 3,410 מ"ר מ"ר +3,410 מ"ר
מסחר (מ"ר) 132 מ"ר מ"ר +132 מ"ר
תעסוקה (מ"ר) 132 מ"ר מ"ר +132 מ"ר

מקום התוכנית


דרום מערב בישוב עין קיניה

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
מצב מאושר הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
מסמכים
פרוטוקול / החלטות פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 20160009 הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 25/12/2017 6 3
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 11/05/2017 6 3
קבלת תכנית 19/12/2016 3 2

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 17089 תכנית מתאר חדשה עין קניה שינוי צפייה