251-0461764

שינו קווי בניין

מטרת התוכנית


שינוי קווי בניין מאושרים בתכנית ג/13725 ע"פ סעיף 62א(א) סעיף קטן 4

עיקרי הוראותיה


* שינוי קווי בניין קדמיים וצדדיים,
קדמי מ- 3מ' ל- אפס
צידי מזרחי מ- 3מ' ל- לפי תשריט
* לגליזציה למבנה מגורים קיים

דברי הסבר


תכנית זו נערכה בשביל לאשר את קווי הבניין קיימים, ושתהיה האפשרות לתת לגליזציה לבית המגורים המורכב משלוש קומות והקיים מלפני תכנון הכביש הגובל.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 6 יח"ד +6 יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) 457 מ"ר +457 מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


התכנית נמצאת בצד הצפון מזרחי של הכפר עוזיר

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
מצב מאושר תשריט מצב מאושר הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
מסמכים
חוות דעת לפי סע' 96א חוות דעת בעניין סמכות הורדה
חוות דעת לפי סע' 96א חוות דעת מהנדס הועדה הורדה
תכתובת
תכתובות עיון_אישור השר_הודעה.dot הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 23/10/2017 תאריך פרסום: 23/10/2017. מס' ילקוט פרסומים: 7604. עמוד: 544. שנה עברית: התשעח . 5 3 צפייה
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 23/10/2017 5 3
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 27/04/2017 5 3
פרסום להפקדה ברשומות 16/02/2017 תאריך פרסום: 16/02/2017. מס' ילקוט פרסומים: 7451. עמוד: 3666. שנה עברית: התשעז . 2 2 צפייה
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 06/02/2017 2 2
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 25/10/2016 1 2

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 13725 תכנית מתאר עוזייר שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2016056 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון 27/04/2017
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 06/02/2017 הורדה
נוסח פרסום 06/02/2017 הורדה
נוסח פרסום 06/02/2017 הורדה
נוסח פרסום 24/07/2017 הורדה
נוסח פרסום חתום - pdf 06/02/2017 הורדה
נוסח פרסום עברית -word 06/02/2017 הורדה