256-0436386

הרחבת דרך מס' 17 - עין קיניה , מתחם ד'10

מטרת התוכנית


הרחבת דרך מס' 17

עיקרי הוראותיה


שינוי יעוד מאזור מבני ציבור, שצ"פ ומגורים לדרך מוצעת
קביעת התנאים להריסת אלמנטים החודרים בתוואי הדרך

דברי הסבר


מועצה מקומית עין קניה יוזמת תכנית מפורטת להרחבת דרך מס' 17 מ- 8מ' ל- 10מ'

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מבני ציבור (מ"ר) מ"ר +626.4 מ"ר -626.4 מ"ר
מגורים (יח"ד) יח"ד יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) מ"ר +63.68 מ"ר -63.68 מ"ר

מקום התוכנית


צפונית מערבית בישוב עין קיניה

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
מצב מאושר הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
מסמכים
פרוטוקול / החלטות פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 20170009 הורדה
פרוטוקול / החלטות פרטוקל ישיבת מליאה מס' 20160009 הורדה
חוות דעת לפי סע' 96א חוות דעת מהנדס הוועדה והיועץ המשפטי הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
התכנית הועברה לטיפול הועדה המקומית 23/10/2017 5 4
קבלת תכנית 15/10/2017 5 4
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 02/08/2017 5 4
פרסום להפקדה ברשומות 01/06/2017 תאריך פרסום: 01/06/2017. מס' ילקוט פרסומים: 7515. עמוד: 6336. שנה עברית: התשעז . 3 3 צפייה
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 15/05/2017 3 3
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 31/10/2016 2 2

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 17089 תכנית מתאר חדשה עין קניה שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2016065 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון 02/08/2017
פרוטוקול הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 15/05/2017 הורדה
נוסח פרסום חתום - pdf 15/05/2017 הורדה
נוסח פרסום חתום - pdf 25/10/2017 הורדה
נוסח פרסום עברית -word 25/10/2017 הורדה
נוסח פרסום עברית -word 15/05/2017 הורדה